Keresés a Bibliában

Második látomás: a négy szarv

2 1Aztán felemeltem szememet és íme, négy szarvat láttam. 2Mikor megkérdeztem az angyalt, aki bennem beszélt: ‘Mik ezek?’ – ő azt mondta nekem: ‘Ezek azok a szarvak, amelyek szétszórták Júdát, Izraelt és Jeruzsálemet.’ 3Aztán az Úr négy kovácsot mutatott nekem. 4Mikor megkérdeztem: ‘Miért jöttek ezek?’ – ő azt felelte: ‘Azok a szarvak azok, amelyek egy szálig szétszórták Júdát, úgy, hogy senki sem emelhette fel közülük fejét; de eljöttek ezek, hogy elrémítsék őket és letörjék azon nemzetek szarvait, amelyek felemelték szarvukat Júda országa ellen, hogy szétszórják.’

Harmadik látomás: férfi mérőzsinórral

5Aztán felemeltem szememet, és íme, egy férfit láttam, kinek kezében mérőzsinór volt. 6Megkérdeztem: ‘Hová mégy?’ Azt mondta nekem: ‘Jeruzsálemet megmérni, hogy lássam: mennyi a szélessége és mennyi a hosszúsága?’ 7Ekkor az az angyal, aki bennem beszélt, elindult, és egy másik angyal jött elébe, 8és ennek ő azt mondta: ‘Siess, szólj annak az ifjúnak és mondd: Fal nem övezi majd Jeruzsálem lakóit, oly sok lesz benne az ember és az állat, 9és én – mondja az Úr –, tüzes fal leszek számára körös-körül, és dicsőségére leszek benne.

Felhívás a száműzöttekhez

10Jaj, jaj, meneküljetek Észak földjéről – mondja az Úr –, mert az ég négy szélére szórtalak szét titeket – mondja az Úr. – 11Jaj, menekülj, Sion, aki Babilon leányánál laksz, 12mert így szól a Seregek Ura, akinek dicsősége elküldött engem azokhoz a nemzetekhez, amelyek kifosztottak titeket: aki hozzátok nyúl, az én szemem fényéhez nyúl. 13Mert íme, én felemelem ellenük kezemet, és ők prédájává lesznek azoknak, akik szolgáltak nekik; és ti akkor majd megtudjátok, hogy a Seregek Ura küldött engem. 14Ujjongj és örvendj, Sion leánya,
mert íme, én majd eljövök
és benned lakom
– mondja az Úr. – 15Azon a napon majd sok nemzet
csatlakozik az Úrhoz
és az én népemmé lesznek,
és én majd nálad lakom;
és te majd megtudod,
hogy a Seregek Ura küldött engem hozzád. 16És az Úr majd birtokába veszi Júdát,
ez az ő osztályrésze lesz a szent földön,
és ismét választottjává teszi Jeruzsálemet. 17Hallgasson el minden, ami test, az Úr előtt,
mert ő immár el is indult szent lakóhelyéről!’

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet


Facebook Twitter Google+ QR-kód PDF