Keresés a Bibliában

2 1Aztán felemeltem szememet és íme, négy szarvat láttam. 2Mikor megkérdeztem az angyalt, aki bennem beszélt: ‘Mik ezek?’ – ő azt mondta nekem: ‘Ezek azok a szarvak, amelyek szétszórták Júdát, Izraelt és Jeruzsálemet.’ 3Aztán az Úr négy kovácsot mutatott nekem. 4Mikor megkérdeztem: ‘Miért jöttek ezek?’ – ő azt felelte: ‘Azok a szarvak azok, amelyek egy szálig szétszórták Júdát, úgy, hogy senki sem emelhette fel közülük fejét; de eljöttek ezek, hogy elrémítsék őket és letörjék azon nemzetek szarvait, amelyek felemelték szarvukat Júda országa ellen, hogy szétszórják.’
5Aztán felemeltem szememet, és íme, egy férfit láttam, kinek kezében mérőzsinór volt. 6Megkérdeztem: ‘Hová mégy?’ Azt mondta nekem: ‘Jeruzsálemet megmérni, hogy lássam: mennyi a szélessége és mennyi a hosszúsága?’
7Ekkor az az angyal, aki bennem beszélt, elindult, és egy másik angyal jött elébe, 8és ennek ő azt mondta: ‘Siess, szólj annak az ifjúnak és mondd: Fal nem övezi majd Jeruzsálem lakóit, oly sok lesz benne az ember és az állat, 9és én – mondja az Úr –, tüzes fal leszek számára körös-körül, és dicsőségére leszek benne.
10Jaj, jaj, meneküljetek Észak földjéről – mondja az Úr –, mert az ég négy szélére szórtalak szét titeket – mondja az Úr. – 11Jaj, menekülj, Sion, aki Babilon leányánál laksz, 12mert így szól a Seregek Ura, akinek dicsősége elküldött engem azokhoz a nemzetekhez, amelyek kifosztottak titeket: aki hozzátok nyúl, az én szemem fényéhez nyúl. 13Mert íme, én felemelem ellenük kezemet, és ők prédájává lesznek azoknak, akik szolgáltak nekik; és ti akkor majd megtudjátok, hogy a Seregek Ura küldött engem.

14Ujjongj és örvendj, Sion leánya,
mert íme, én majd eljövök
és benned lakom
– mondja az Úr. –

15Azon a napon majd sok nemzet
csatlakozik az Úrhoz
és az én népemmé lesznek,
és én majd nálad lakom;
és te majd megtudod,
hogy a Seregek Ura küldött engem hozzád.

16És az Úr majd birtokába veszi Júdát,
ez az ő osztályrésze lesz a szent földön,
és ismét választottjává teszi Jeruzsálemet.

17Hallgasson el minden, ami test, az Úr előtt,
mert ő immár el is indult szent lakóhelyéről!’

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

2,5 A városfalak felépítése előtt a templomot kell újjáépíteni. Ha az készen lesz, Isten dicsősége betölti a templomot, és az egész nép hazatér, úgyhogy nem lesz szükség falakra.

2,17 Liturgikus felhívás.

Előző fejezet Következő fejezet