Keresés a Bibliában

12 1Jövendölés. Az Úr szava Izrael és Júda ellen.
Így szól az Úr, aki az eget kifeszítette, a föld alapjait megvetette és az emberbe lelket alkotott: 2»Íme, én Jeruzsálemet kábító serleggé teszem minden nép számára, amely körülötte van: még Júda számára is, amikor ostromolják Jeruzsálemet. 3Azon a napon majd emelő kővé teszem Jeruzsálemet minden nép számára, és mindazok, akik felemelik, megszakadnak; és összegyűlnek ellene a föld összes országai. 4Azon a napon – mondja az Úr –, rémülettel sújtom a lovakat mind, és őrültséggel a rajtuk ülőket; Júda háza fölött megnyitom szememet, de a népek összes lovait vaksággal verem meg. 5Akkor majd így szólnak Júda vezérei szívükben: ‘Erősek előttem Jeruzsálem lakói a Seregek Ura, az ő Istenük által!’ 6Azon a napon olyanokká teszem Júda vezéreit, mint amilyen a tüzes serpenyő a farakás közepén s az égő fáklya a szénakazalban, és ők megemésztenek jobbra és balra minden népet körös-körül; és Jeruzsálem a helyén marad, Jeruzsálemben, 7mert az Úr először Júda sátrait szabadítja meg, úgy mint kezdetben, hogy ne emelkedjék Dávid házának dicsősége és Jeruzsálem lakóinak dicsősége Júda fölé. 8Azon a napon az Úr majd megoltalmazza Jeruzsálem lakóit, és közülük a csetlő-botló is olyan lesz azon a napon, mint Dávid, Dávid háza pedig olyan lesz előttük, mint Isten, mint az Úr angyala.
9És azon a napon én rajta leszek, hogy összezúzzak minden nemzetet, amelyik Jeruzsálem ellen vonul. 10És kiöntöm Dávid házára és Jeruzsálem lakóira az irgalom és az imádság lelkét; és ők majd rámtekintenek. Akit átdöftek, azt megsiratják majd ők oly sírással, mint az egyszülöttet, és keseregnek felette, mint ahogy keseregni szoktak az elsőszülött halálakor. 11Azon a napon oly nagy lesz a sírás Jeruzsálemben, mint Adadremmon sírása Megiddón mezején.

12És sír majd az ország,
minden család külön-külön,
Dávid házának családjai külön,
és asszonyaik külön,

13Nátán házának családjai külön,
és asszonyaik külön,
Lévi házának családjai külön,
és asszonyaik külön,
Szemei családjai külön,
és asszonyaik külön,

14az összes többi család:
család és család külön,
és asszonyaik külön.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

12,1 Az ún. »Harmadik Zakariás« könyve különböző próféták jövendöléseit tartalmazza a végső időkről.

12,6 Kiegészítések, melyek Júda jogait hangsúlyozzák Jeruzsálemmel szemben.

12,10 Amikor Isten a lelkét adja az embernek, ahhoz fordulnak majd, akit eddig elvetettek.

12,11 Hadad babiloni időjárás- és termékenységisten, arám megfelelője Rimmon. Ennek az istennek a halálát gyászolták évente Megiddóban a száraz évszak kezdetén.

Előző fejezet Következő fejezet