Keresés a Bibliában

13 1Azon a napon forrás fakad Dávid házának és Jeruzsálem lakosainak számára, a bűnösnek és a havi tisztulást szenvedőnek megmosására.
2És azon a napon ezt mondja a Seregek Ura: Eltörlöm majd a bálványok nevét a földről, úgyhogy nem is említik őket többé; és eltávolítom a földről a hamis prófétákat és a tisztátalan lelket. 3És ha valaki még ezután is prófétálna, így szól hozzá atyja és anyja, a saját szülei: ‘Nem maradsz életben, mert hazugságot mondtál az Úr nevében!’ És leszúrják őt atyja és anyja, a saját szülei, amikor prófétál. 4És azon a napon majd szégyelli mindegyik próféta a látomását, ha elfogja a prófétálás, és nem öltenek majd szőrruhát, hogy hazudjanak, 5hanem így szólnak: ‘Nem vagyok én próféta! Földműves ember vagyok, földem van ifjúkorom óta.’ 6És ha azt kérdezik tőle: ‘Micsoda sebek ezek a kezeid között?’ – azt feleli: ‘Ezeket a sebhelyeket azok házában szereztem, akik szerettek engem.’

7Kelj fel kard, az én pásztorom ellen,
s a nemzetségemből való férfi ellen
– mondja a Seregek Ura –;
verd meg a pásztort, és elszélednek a juhok;
én pedig a bojtárgyerekek ellen fordítom kezemet.

8És akkor majd az történik az egész országban
– mondja az Úr –,
hogy két rész elpusztul és elvész benne,
a harmadik rész azonban megmarad benne.

9És én a harmadik részt tűzbe vetem,
és kiégetem őket,
mint ahogyan kiégetik az ezüstöt,
és megtisztítom őket,
mint ahogy megtisztítják az aranyat.
Ő majd segítségül hívja nevemet,
én pedig meghallgatom őt.
Én azt mondom majd: ‘Népem vagy te nekem,’
ő pedig azt mondja: ‘Az Úr az én Istenem!’

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

13,1 Vö. Ez 47,1-12.

13,2 A hamis és bálványpróféták elleni radikális küzdelem elősegítette a prófétaság intézményének kihalását.

13,7 Isten próbára teszi, majd üdvözíti népét.

Előző fejezet Következő fejezet