Keresés a Bibliában

3 1Majd megmutatta nekem Józsuét, a főpapot, amint az Úr angyala előtt állt; jobbján pedig a sátán állt, hogy vádat emeljen ellene.
2És az Úr angyala ezt mondta a sátánnak: ‘Csendet parancsol neked, sátán, bizony, csendet parancsol neked az Úr, aki kiválasztotta Jeruzsálemet. Vajon nem olyan-e az, mint a tűzből kiragadott üszök?’ 3Józsue pedig szennyes ruhába öltözve állt az angyal színe előtt. 4Ekkor ez megszólalt és ezt mondta az előtte állóknak: ‘Vegyétek le róla a szennyes ruhát.’ Neki pedig mondta: ‘Íme, elvettem tőled gonoszságodat és új ruhába öltöztettelek.’ 5És mondta: ‘Tegyetek tiszta süveget a fejére.’ Ekkor tiszta süveget tettek a fejére és felöltöztették őt, miközben az Úr angyala ott állt.
6Aztán az Úr angyala bizonyságot tett Józsuénak: 7‘Így szól a Seregek Ura: Ha útjaimon jársz és megtartod előírásaimat, akkor viszonzásul te kormányzod majd házamat, te őrized udvaraimat, és bejárást engedek neked azok közé, akik most itt állnak.
8Halljad, Józsue főpap, te és a társaid, akik előtted ülnek, mivel jelképes férfiak: íme, én elhozom szolgámat, a Sarjadékot. 9Íme, a kő, amit Józsue elé helyeztem: Egy kövön hét szem van; íme, én faragom ki faragványát – mondja a Seregek Ura –, és egyetlen egy napon eltörlöm én e föld gonoszságát. 10Azon a napon – mondja a Seregek Ura –, mindenki meghívja majd barátját szőlője és fügefája alá.’

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

3,1 A mennyben a Sátán vádolja Józsue főpapot, aki az egész népet képviseli és bűneiket hordozza (ezt jelenti a szennyes ruha). A nép bocsánatot nyer, a főpap fehér ruhát kap.

3,8 A hét kő a főpap melldíszén van (vö. Kiv. 28,36-38). Hamarosan eljön a Messiás, és eltörli a nép bűnét, melyre a melldísz utal.

Előző fejezet Következő fejezet