Keresés a Bibliában

KNB SZIT STL BD RUF KG

1. fejezet

1Az Úr szava, melyet Jótám, Ácház és Hiszkija, Júda királyainak napjaiban a móreseti Mikeáshoz intézett, és melyet ő Szamaria és Jeruzsálem felől látott. 2Halljátok meg minden népek,figyeljen a föld és ami azt betölti:bizonyságot tesz ellenetek az Úr Isten,szent templomából az Úr. »

2. fejezet

1Jaj azoknak, akik hiábavalóságot terveznek,és gonoszat forralnak fekvőhelyükön;akik hajnalhasadtával végrehajtják gonosz terveiket,mert kezüknek hatalmában van. 2A szántóföldeket megkívánják és erőszakkal elveszik,a házakat elrabolják;erőszakosan bánnak a férfivel és háznépével,a gazdával és birtokával. »

3. fejezet

1És mondtam: »Halljátok, Jákob fejedelmei, és Izrael házának vezérei:vajon nem a ti dolgotok-e ismerni a jogot«, 2de ti gyűlölitek a jótés szeretitek a rosszat,és erőszakkal lehúzzátok róluk a bőrt,és csontjaikról a húst. »

4. fejezet

1Lesz azonban az idők végén, hogy az Úr házának hegye szilárdan áll a hegyek tetején,fenn a magasban a halmok felett,és odatódulnak a népek, 2és odasiet sok nemzet, és mondják:»Gyertek, menjünk fel az Úr hegyére,és Jákob Istenének házához,hogy megtanítson minket útjaira,és ösvényein járjunk«;mert Sionról jön ki majd a törvény,és Jeruzsálemből az Úr szava. »

5. fejezet

1De te, Efrata Betlehemje kicsiny vagy ugyan Júda ezrei között;mégis belőled származik majd nekemIzraelnek jövendő uralkodója,származása az ősidőkre,a régmúlt időkre nyúlik vissza. 2Ezért átadja őket annyi ideig,amíg a vajúdó asszony szül,és testvéreiknek maradékai visszatérnekIzrael fiaihoz. »

6. fejezet

1Halljátok meg, amit az Úr mond: »Rajta, szállj perbe a hegyek előtt,és hallják meg szavadat a dombok.« 2Hallják meg az Úr perelő szavát a hegyekés a föld erős alapjai,mert az Úrnak pere van népével,és Izraellel perbe száll. »

7. fejezet

1Jaj nekem, mert olyanná lettem, mint aki kalászt megy szedni aratás után,vagy mint aki böngészni akar szüret után!Nincs többé ennivaló fürt,hiába vágyódik koránérő fügére a lelkem! 2Eltűntek a jámborok a földről,és nincs igaz az emberek között;mindenki vér után les,mindenki hálóval vadássza atyjafiát. »

Ter - Kiv - Lev - Szám - MTörv - Józs - Bír - Rút - 1Sám - 2Sám - 1Kir - 2Kir - 1Krón - 2Krón - Ezdr - Neh - Tób - Judit - Eszt - Jób - Zsolt - Péld - Préd - Én - Bölcs - Sír - Iz - Jer - Siralm - Bár - Ez - Dán - Óz - Jo - Ám - Abd - Jón - Mik - Náh - Hab - Szof - Agg - Zak - Mal - 1Makk - 2Makk - Mt - Mk - Lk - Jn - Csel - Róm - 1Kor - 2Kor - Gal - Ef - Fil - Kol - 1Tessz - 2Tessz - 1Tim - 2Tim - Tít - Filem - Zsid - Jak - 1Pét - 2Pét - 1Ján - 2Ján - 3Ján - Júd - Jel