Keresés a Bibliában

10

1Az Úrtól kérjetek esőt a tavasz idején,
s az Úr küld majd záporfelhőket,
és ad nekik záporesőt,
és kinek-kinek füvet a mezőn.

2Mert a bálványképek haszontalan dolgokat beszélnek,
a jósok hazugságot látnak,
s az álomlátók hiábavalóságokat beszélnek,
üres vigasztalásokat mondanak;
ezért kerülnek ők tévútra, mint a nyáj,
mely sanyarúságot szenved, mert nincsen pásztora.

3Haragom felgerjedt a pásztorok ellen,
és megfenyítem én a vezérbakokat;
bizony, a Seregek Ura meglátogatja nyáját, Júda házát,
és olyanokká teszi, mint amilyen az ő díszes harci lova.

4Belőle támad a szegletkő,
belőle a sátorcövek,
belőle a harci íj,
belőle támad minden vezér egyaránt.

5Olyanok lesznek ők, mint a hősök,
akik az utak sarát tapossák a harcban,
és küzdenek, mert az Úr velük van;
és szégyent vallanak a lovon ülők.

6Megerősítem én Júda házát,
és segítséget nyújtok József házának,
és visszahozom őket, mert megkönyörülök rajtuk,
és olyanok lesznek,
mintha el sem vetettem volna őket.
Mert én, az Úr, vagyok az ő Istenük,
és én meghallgatom őket.

7Efraim olyan lesz, mint a hős,
szívük örvendezik majd, mintha bort ittak volna;
fiaik is látják majd ezt és örvendeznek,
és szívük vigad majd az Úrban.

8Füttyszóval hívom és egybegyűjtöm majd őket,
mert megváltottam őket;
és megsokasítom őket,
mint amilyen sokan azelőtt voltak.

9Ha el is vetem őket a nemzetek közé,
rám gondolnak majd ők a távolban is,
és felnevelik fiaikat,
és visszatérnek ide.

10Visszahozom őket Egyiptom földjéről,
és összegyűjtöm őket az asszírok közül;
elviszem őket Gileád és Libanon földjére,
s a hely nem is lesz elég nekik.

11Átkelnek a tenger szorosán,
de az Úr megveri a tenger hullámait;
kiszárad a folyó minden örvénye,
és megtörik Asszúr kevélysége,
és eltűnik Egyiptom kormánypálcája.

12Megerősítem őket az Úrban,
és az ő nevében járnak majd«
– mondja az Úr.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

10,4 Isten felkészíti népét a végidő nagy csatájára.

Előző fejezet Következő fejezet