Keresés a Bibliában

KNB SZIT STL BD RUF KG

1. fejezet

1Szofoniáshoz, annak a Kúsinak a fiához, aki Gedaljának volt a fia, aki meg Amarjának, Hiszkija fiának volt a fia, a következő szózatot intézte az Úr Jozijának, Ámon fiának, Júda királyának napjaiban. 2»Bizony elpusztítok én mindenta föld színéről– mondja az Úr. – »

2. fejezet

1Szálljatok magatokba, térjetek magatokba, ti szeretetre nem méltó nép, 2mielőtt bekövetkezik a rendelés,és szétszóródtok, mint a tovaszálló pelyva,mielőtt rátok jönne az Úr izzó haragja,mielőtt rátok jönne az Úr haragjának napja! »

3. fejezet

1Jaj a lázongó, szennyes és erőszakos városnak! 2Nem hallgatott a szóra,nem fogadott el figyelmeztetést,nem bízott az Úrban,nem közeledett Istenéhez. »

Ter - Kiv - Lev - Szám - MTörv - Józs - Bír - Rút - 1Sám - 2Sám - 1Kir - 2Kir - 1Krón - 2Krón - Ezdr - Neh - Tób - Judit - Eszt - Jób - Zsolt - Péld - Préd - Én - Bölcs - Sír - Iz - Jer - Siralm - Bár - Ez - Dán - Óz - Jo - Ám - Abd - Jón - Mik - Náh - Hab - Szof - Agg - Zak - Mal - 1Makk - 2Makk - Mt - Mk - Lk - Jn - Csel - Róm - 1Kor - 2Kor - Gal - Ef - Fil - Kol - 1Tessz - 2Tessz - 1Tim - 2Tim - Tít - Filem - Zsid - Jak - 1Pét - 2Pét - 1Ján - 2Ján - 3Ján - Júd - Jel