Keresés a Bibliában

KNB SZIT STL BD RUF KG

1. fejezet

1Az Úrnak Joelhez, Fátuel fiához intézett szózata. 2Halljátok ezt, vének,és fogadjátok be fületekbe mindnyájan,akik az országban laktok!Történt-e ilyesmi napjaitokban,avagy atyáitok napjaiban? »

2. fejezet

1Fújjátok meg a harsonát Sionban, fújjatok riadót szent hegyemen,rendüljön meg az ország minden lakója,mert jön az Úr napja;mert közel van! 2Jön a sötétség és a homály napja,a felhő és a vihar napja,mint a hegyekre boruló szürkület,jön egy nagyszámú és erős nép.Nem volt hozzá hasonló ősidőktől fogva,s utána sem lesz többé nemzedékek nemzedékén át! »

3. fejezet

1Aztán pedig kiárasztom lelkemet minden emberre, és prófétálni fognak fiaitok és leányaitok;álmokat álmodnak véneitek,és látomásokat látnak ifjaitok. 2Sőt szolgáimra és szolgálóimra is kiárasztomazokban a napokban lelkemet. »

4. fejezet

1Mert íme, azokban a napokban és abban az időben,amikor majd jóra fordítomJúda és Jeruzsálem sorsát, 2összegyűjtöm az összes nemzetet,leviszem őket Jozafát völgyébe,s ott perbe szállok velük népemért,és örökségemért, Izraelért:mert szétszórták a nemzetek között,és szétosztották földemet, »

Ter - Kiv - Lev - Szám - MTörv - Józs - Bír - Rút - 1Sám - 2Sám - 1Kir - 2Kir - 1Krón - 2Krón - Ezdr - Neh - Tób - Judit - Eszt - Jób - Zsolt - Péld - Préd - Én - Bölcs - Sír - Iz - Jer - Siralm - Bár - Ez - Dán - Óz - Jo - Ám - Abd - Jón - Mik - Náh - Hab - Szof - Agg - Zak - Mal - 1Makk - 2Makk - Mt - Mk - Lk - Jn - Csel - Róm - 1Kor - 2Kor - Gal - Ef - Fil - Kol - 1Tessz - 2Tessz - 1Tim - 2Tim - Tít - Filem - Zsid - Jak - 1Pét - 2Pét - 1Ján - 2Ján - 3Ján - Júd - Jel