Keresés a Bibliában

KNB SZIT STL BD RUF KG

1. fejezet

Jövendölés Edóm pusztulásáról »
A megszabadított Jeruzsálem »

1Abdiás látomása. Ezt mondja Edómról az én URam, az ÚR: Üzenetet kaptunk az ÚRtól, követet küldött a népekhez: Keljetek föl, indítsunk háborút ellene! 2Kicsinnyé teszlek a népek között, nagyon megvetett leszel! »

1Móz - 2Móz - 3Móz - 4Móz - 5Móz - Józs - Bír - Ruth - 1Sám - 2Sám - 1Kir - 2Kir - 1Krón - 2Krón - Ezsd - Neh - Eszt - Jób - Zsolt - Péld - Préd - Énekek - Ézs - Jer - Jsir - Ez - Dán - Hós - Jóel - Ám - Abd - Jón - Mik - Náh - Hab - Zof - Hag - Zak - Mal - Mt - Mk - Lk - Jn - ApCsel - Róm - 1Kor - 2Kor - Gal - Ef - Fil - Kol - 1Thessz - 2Thessz - 1Tim - 2Tim - Tit - Filem - Zsid - Jak - 1Pt - 2Pt - 1Jn - 2Jn - 3Jn - Júd - Jel