Keresés a Bibliában

2

1Jaj azoknak, akik hiábavalóságot terveznek,
és gonoszat forralnak fekvőhelyükön;
akik hajnalhasadtával végrehajtják gonosz terveiket,
mert kezüknek hatalmában van.

2A szántóföldeket megkívánják és erőszakkal elveszik,
a házakat elrabolják;
erőszakosan bánnak a férfivel és háznépével,
a gazdával és birtokával.

3Ezért így szól az Úr:
»Íme, én erre a nemzetségre veszedelmet hozok,
melyből nem vonjátok ki majd nyakatokat;
és nem jártok majd fennhéjázva,
mert felette gonosz idő lesz ez!

4Azon a napon majd példázatot költenek rólatok,
és siratóéneket, amely így szól:
‘Teljesen ki vagyunk fosztva,
népem osztályrésze gazdát cserél,
senki nem adja vissza,
mezőink a fosztogatók zsákmányai lettek.’

5Ezért nem lesz senkid sem,
aki kötéllel osztályrészt mérjen ki neked az Úr gyülekezetében.«

6Azt mondják ők: »Ne prédikáljatok!«
»Ne hirdessetek ilyeneket!
Nem érhet gyalázat!«

7Talán átok van Jákob házán?
Vajon rövid-e az Úr türelme,
vagy ilyenek-e az ő szándékai?
Nem jók-e szavai az iránt,
aki helyes úton jár?!

8Ti támadtok ellenségként népemre,
lehúzzátok a köntöst, a ruhát
azokról, akik nyugodtan járnak,
háborús foglyokká teszitek őket.

9Népem asszonyait kiűzitek kellemes házukból,
kisdedeiket örökre megfosztjátok dicsőségemtől.

10»Keljetek fel, távozzatok,
mert nincs itt nyugvóhelyetek!«
Elpusztultok a tisztátalanság miatt,
megsemmisítő pusztulással.

11Ha lenne egy szélhámos férfi,
és ezt a hazugságot koholná:
»Borról és italról prédikálok«,
akkor ennek a népnek az volna a prófétája.

12Egy szálig összegyűjtelek, Jákob,
összeterelem Izrael maradékait!
Összegyűjtöm őket, mint a juhokat az akolban,
mint a nyájat a karámban,
nagy lesz a tolongás az emberek sokasága miatt.

13Előttük jár, aki utat tör,
utat nyitnak, és ők kitörnek,
és áthaladnak a kapun és kimennek rajta;
előttük halad királyuk,
és élükön jár az Úr.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

2,6 Ellenvetések a prófétával szemben.

2,12 Későbbi kiegészítés: az Úr, mint erős pásztor, összegyűjti a népét.

Előző fejezet Következő fejezet