Keresés a Bibliában

3

1És mondtam:
»Halljátok, Jákob fejedelmei,
és Izrael házának vezérei:
vajon nem a ti dolgotok-e ismerni a jogot«,

2de ti gyűlölitek a jót
és szeretitek a rosszat,
és erőszakkal lehúzzátok róluk a bőrt,
és csontjaikról a húst.

3Eszik ők népem húsát,
lenyúzzák bőrét,
összetörik csontjait,
szinte üstbe aprítják és fazékba, mint a húst.

4Kiáltanak ők majdan az Úrhoz,
de nem hallgatja meg őket;
elrejti előlük arcát abban az időben,
mert gonosz cselekedeteket követtek el.

5Ezt mondja az Úr ama próféták felől,
akik népemet félrevezetik,
akik ha haraphatnak fogaikkal,
akkor békét hirdetnek,
de ha valaki nem ad a szájukba semmit sem,
akkor szent háborút hirdetnek ellene:

6Ezért majd éj jön rátok látomás helyett;
és sötétség isteni felvilágosítás helyett;
lenyugszik a nap a próféták számára,
és sötétté lesz felettük a nappal.

7Megszégyenülnek a jósok,
szégyenbe jutnak a jövendőmondók,
és valamennyien elfödik arcukat,
mert Isten nem ad nekik feleletet.

8Én azonban tele vagyok az Úr lelkének erejével,
igazsággal és bátorsággal,
hogy feltárjam Jákob előtt az ő gonoszságát,
és Izrael előtt az ő vétkét.

9Halljátok ezt, Jákob házának fejei,
és Izrael házának parancsolói,
akik utáljátok az igazságot
és elcsavartok mindent, ami egyenes;

10akik vérontással építitek Siont,
és gonoszsággal Jeruzsálemet.

11Fejedelmei megvesztegetve ítélkeznek,
papjai bérért tanítanak,
prófétái pénzért jövendölnek,
és mégis az Úrra hivatkoznak és azt mondják:
»Vajon nincs-e közöttünk az Úr?
Nem érhet minket baj!«

12Ezért miattatok felszántják majd Siont,
mint a szántóföldet,
és Jeruzsálem kőhalmazzá lesz,
a templom hegye pedig erdős magaslattá.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

3,1 A bírókat Isten felelősségre vonja. Izraelben nincs profán jog, csak az Isten által adott törvény.

3,9 Mikeás a templom pusztulását hirdeti. Jeremiást erre a jövendölésre való hivatkozása mentette meg (vö. Jer 26,16-18).

Előző fejezet Következő fejezet