Keresés a Bibliában

5

1De te, Efrata Betlehemje
kicsiny vagy ugyan Júda ezrei között;
mégis belőled származik majd nekem
Izraelnek jövendő uralkodója,
származása az ősidőkre,
a régmúlt időkre nyúlik vissza.

2Ezért átadja őket annyi ideig,
amíg a vajúdó asszony szül,
és testvéreiknek maradékai visszatérnek
Izrael fiaihoz.

3És ő majd odaáll, és legeltet az Úr erejével,
az Úrnak, az ő Istenének fenséges nevében,
és ők biztonságban lakoznak,
mert ő akkor nagy lesz a föld széléig.

4És ő lesz a béke.
Ha majd eljön az asszír a mi földünkre
és behatol házainkba,
kiállítunk ellene hét pásztort és nyolc főembert;

5és azok lelegeltetik Asszúr földjét karddal,
és Nimród földjét lándzsával,
és Ő megszabadít minket Asszúrtól,
amikor az majd országunkba jön
és tiporja határainkat.

6És Jákob maradékai olyanok lesznek
a népek sokasága között,
mint az Úrtól jövő harmat,
és mint az esőcseppek a füvön,
mely nem vár emberre,
és nem szorul ember fiára.

7És Jákob maradékai olyanok lesznek a nemzetek között,
a sok nép közepette,
mint az oroszlán az erdők vadjai között,
és mint az oroszlánkölyök az állatok nyájai között,
mely ha végigmegy, tipor és zsákmányol,
és nincs, aki megszabadítson tőle.

8Kezed felemelkedik ellenségeid fölé,
és valamennyi ellenséged elvész.

9»És ez történik azon a napon
– mondja az Úr –,
elveszem lovaidat tőled,
és szétszórom szekereidet;

10elpusztítom országod városait,
és lerombolom minden erődítésedet;

11kiveszem kezedből a varázslószereket,
és jósok nem lesznek többé benned;

12kipusztítom faragványaidat és szobraidat körödből,
hogy ne imádd többé kezed műveit.

13És tövestül kiirtom berkeidet körödből,
és elpusztítom városaidat;

14haragosan és bőszen bosszút állok
valamennyi nemzeten, mely meg nem hallgatott.«

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

5,1 Betlehemből, Dávid városából születik majd az eljövendő uralkodó. Származása az ősidőkre megy vissza, amikor az ember még békében élt Istennel, és ezt a paradicsomi békét fogja visszahozni a földre.

5,4 Későbbi kiegészítések Asszíriáról.

5,6 A szétszóratásban élő nép áldást visz a pogányoknak (vö. Ter 12,3).

Előző fejezet Következő fejezet