Keresés a Bibliában

6

1Halljátok meg, amit az Úr mond:
»Rajta, szállj perbe a hegyek előtt,
és hallják meg szavadat a dombok.«

2Hallják meg az Úr perelő szavát a hegyek
és a föld erős alapjai,
mert az Úrnak pere van népével,
és Izraellel perbe száll.

3»Én népem, mit tettem neked?
Vagy miben voltam terhedre?
Felelj nekem!

4Talán mert kihoztalak Egyiptom földjéről,
és megszabadítottalak a rabszolgaházból,
és elküldtem előtted Mózest,
Áront és Mirjámot?

5Én népem, gondolj csak arra,
mit tervezett Bálák, Moáb királya,
és mit felelt neki Bálám, Beór fia
– Szittimtől Gilgálig –,
és el kell ismerned az Úr igazát.«

6»Hogyan áldozzam méltóképpen az Úrnak?
Hajtsak-e térdet a fölséges Istennek?
Vigyek-e neki egészen elégő áldozatokat
és egyesztendős borjúkat?

7Meg lehet-e engesztelni az Urat kosok ezreivel,
vagy az olajpatakok sok ezrével?
Adjam-e oda elsőszülöttemet vétkemért,
ágyékom gyümölcsét életem bűnéért?«

8Megmondta neked, ember, hogy mi a jó,
és mit kíván tőled az Úr:
azt, hogy mindenképpen igazságot cselekedj,
szeresd az irgalmasságot,
és hűségesen járj Isteneddel.

9Kiáltja az Úr szava a városnak
– és üdvössége lesz azoknak, akik nevedet félik –:
»Halljátok meg, törzs és akik összegyűltetek! –
De ki fogadja meg?

10Vajon tűrhetem-e még a hamis vékát,
és a teljes haragra méltó, megkisebbített éfát?

11Jóváhagyhatom-e én a hamis mérleget
és a zacskó csalfa súlyait?

12Gazdagjai megteltek gonoszsággal,
lakói hazugságot beszéltek,
és csalárd a szájukban a nyelvük.

13Ezért kezdtelek én is megverni téged,
elpusztítani bűneid miatt.

14Ha eszel, jól nem fogsz lakni,
és önmagadban szenvedsz megaláztatást;
amire szert teszel, meg nem mentheted,
és akiket megmentesz, én kardélre adom.

15Vetsz majd, de nem aratsz;
taposod az olajbogyót, de nem kenheted meg magadat olajjal;
mustot sajtolsz, de nem iszol bort.

16Mert Omri parancsaihoz tartod magadat,
és Ácháb házának minden cselekedetéhez;
az ő szándékaik szerint jársz,
hogy romlásba taszítsalak
és a benned lakókat gúny tárgyává tegyem;
hordozni fogjátok népem gyalázatát.«

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

6,1 Isten perbe száll a népével.

6,16 A próféta felelőssé teszi Omrit (Kr. e. 885-874) a Baál kultuszért.

Előző fejezet Következő fejezet