Keresés a Bibliában

KNB SZIT STL BD RUF KG

1. fejezet

1Az Énekek Éneke Salamontól. 2Csókoljon engem szája csókjával!Hisz szerelmed bornál is édesebb! »

2. fejezet

1Virág vagyok a mezőn, és liliom a völgyben. – 2Amilyen a liliom a tövisek között,olyan a kedvesem a leányok között! – »

3. fejezet

1Fekvőhelyemen éjjelente kerestem, akit szeret a lelkem. Kerestem, de nem találtam. 2»Felkelek, járom a várost,az utcáit és tereit,keresem, akit szeret a lelkem!«Kerestem, de nem találtam. »

4. fejezet

1De szép vagy, kedvesem, De szép vagy! Szemeid, mint a galamboka fátyolod mögött,hajad, mint a kecskenyáj,amely leszáll Gileád hegyeiről. 2Fogaid, mint a nyírásra kész nyáj,amint kijön a fürdőből,ikreket szül mindegyik,meddő egy sincs közöttük. »

5. fejezet

1Jöjjön a kedvesem a kertjébe s élvezze pompás gyümölcseit! Belépek kertembe, mátkám, húgom!Leszedem mirhámat és balzsamomat,elköltöm a lépet és mézemet,megiszom boromat, tejemet!Egyetek, barátaim, és igyatok,ittasodjatok meg, kedveseim! 2Aludtam, de szívem ébren volt.Hallga! A kedvesem zörget!»Nyiss ki nekem, húgom,kedvesem, galambom, szeplőtlenem!Mert a fejemet harmat lepi,és fürtjeimet az éjjel nedűje.« »

6. fejezet

1Merre szokott kedvesed járni, te, legszebb a nők között? Hová szokott kedvesed betérni,hogy veled együtt keressük? 2Kedvesem a kertjébe szokott menni,a balzsamágyakhoz,hogy élvezze a kertet,és liliomot szedjen. »

7. fejezet

1Perdülj, perdülj, Szulamit! Perdülj, perdülj! Hadd nézzünk! Mit akartok nézni Szulamiton?Csak nem a tábori körtáncot? 2Milyen kecsesek lépteidsaruidban, fejedelmi leányzó!Csípőd hajlása, mint a nyaklánc,mely művészkezek alkotása. »

8. fejezet

1Bár testvérem lennél, aki anyám keblén szopott! Akkor, ha az utcán rádtalálnék, megcsókolnálak,és senki sem vetne meg érte engem. 2Magammal vinnélek, elvezetnélekanyám házába, aki nevelt engem,itatnálak fűszeres borral,gránátalmáim mustjával. »

Ter - Kiv - Lev - Szám - MTörv - Józs - Bír - Rút - 1Sám - 2Sám - 1Kir - 2Kir - 1Krón - 2Krón - Ezdr - Neh - Tób - Judit - Eszt - Jób - Zsolt - Péld - Préd - Én - Bölcs - Sír - Iz - Jer - Siralm - Bár - Ez - Dán - Óz - Jo - Ám - Abd - Jón - Mik - Náh - Hab - Szof - Agg - Zak - Mal - 1Makk - 2Makk - Mt - Mk - Lk - Jn - Csel - Róm - 1Kor - 2Kor - Gal - Ef - Fil - Kol - 1Tessz - 2Tessz - 1Tim - 2Tim - Tít - Filem - Zsid - Jak - 1Pét - 2Pét - 1Ján - 2Ján - 3Ján - Júd - Jel