Keresés a Bibliában

2

1Szálljatok magatokba, térjetek magatokba,
ti szeretetre nem méltó nép,

2mielőtt bekövetkezik a rendelés,
és szétszóródtok, mint a tovaszálló pelyva,
mielőtt rátok jönne az Úr izzó haragja,
mielőtt rátok jönne az Úr haragjának napja!

3Keressétek az Urat valamennyien,
ti alázatosai a földnek,
akik az ő törvénye szerint cselekszetek;
törekedjetek az igazságra,
törekedjetek az alázatosságra,
hátha így rejtekhelyet találtok
az Úr haragjának napján!

4Mert rommá lesz Gáza,
és pusztasággá Askalon;
fényes nappal elűzik Asdódot,
és kiirtják Akkaront.

5Jaj nektek, tengerpart lakói,
krétaiak nemzetsége!
Az Úr igéje így szól rólad, Kánaán,
filiszteusok földje:
»Bizony, elpusztítalak, úgyhogy lakosod nem marad!«

6És a tengerpart pásztorok pihenőhelyévé lesz,
és juhok aklaivá;

7és vidéke Júda házának maradékára száll,
ők legeltetnek majd rajta,
és Askalon házaiban térnek este nyugovóra,
mert meglátogatja őket az Úr, az ő Istenük,
és jóra fordítja sorsukat.

8»Hallottam Moáb gyalázkodását,
és Ammon fiainak káromlásait,
melyekkel népemet gyalázták,
és hetvenkedtek területével szemben.

9Ezért életemre mondom, én
– mondja a Seregek Ura, Izrael Istene –,
hogy Moáb olyanná lesz mint Szodoma,
és Ammon fiai olyanokká, mint Gomorra:
tövises sivataggá, sóhalmazzá,
és pusztasággá mindörökké.
Népem maradéka rabolja ki majd őket,
és nemzetemnek megmaradottjai veszik majd birtokukba őket.«

10Ez történik majd velük kevélységükért,
mert káromolták a Seregek Urának népét,
és hetvenkedtek vele szemben.

11Félelmetesnek bizonyul az Úr velük szemben,
mert ő megsemmisíti a föld minden istenét,
és őt imádja majd mindenki a maga lakóhelyén,
a nemzetek valamennyi szigete.

12»Titeket is, etiópok,
megöl majd az én kardom!«

13Kiterjeszti kezét észak felé is,
és elveszti Asszúrt,
és pusztasággá teszi Ninivét,
kietlen sivataggá.

14Nyájak heverésznek majd benne,
az állatok mindenféle fajtája:
pelikán és sündisznó alszik majd oszlopai között;
éneklő madár szól ablakain,
és holló tanyázik szemöldökfáin,
mert lehullott a cédrusburkolat.

15Ilyenné lesz a dicső város,
mely oly nyugodtan lakott,
mely azt gondolta magában:
»Csak én! És rajtam kívül nincs több ilyen!«
Hogy is lett ily pusztasággá,
vadállatok tanyájává?
Mindenki, aki átmegy rajta, fütyül,
és a kezével legyint.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

2,7 Későbbi kiegészítés arról, hogy a filiszteusok országa is Izraelé lesz

2,14 Ninive pusztulása.

Előző fejezet Következő fejezet