Keresés a Bibliában

3 1Jaj a lázongó, szennyes és erőszakos városnak!

2Nem hallgatott a szóra,
nem fogadott el figyelmeztetést,
nem bízott az Úrban,
nem közeledett Istenéhez.

3Főemberei olyanok benne,
mint az ordító oroszlánok;
bírái esti farkasok,
melyek reggelre nem hagynak meg egy csontot sem.

4Prófétái hitványak,
megbízhatatlan emberek;
papjai tisztátalanná teszik a szentet,
igazságtalanul a törvény ellen cselekszenek.

5Az Úr igaz benne!
Ő nem cselekszik gonoszságot;
reggelenként napfényre hozza ítéletét,
és nem marad az;
de a gonosz nem ismer szégyent!

6»Nemzeteket szórtam én szerte,
széjjelhánytam sarkköveiket;
pusztasággá tettem útjaikat,
úgy, hogy nincs, aki járhatna rajtuk;
feldúltam városaikat úgy,
hogy nincsen bennük ember és lakó.

7Azt gondoltam: ‘Te is félni fogsz engem,
és elfogadod a fegyelmet!’ –,
akkor nem pusztult volna el az ő lakóhelye
mindazon dolgok miatt, amikért megbüntettem.
Ámde ők egyre inkább
a rosszra irányították minden gondolatukat.

8Éppen azért csak várj rám
– mondja az Úr –,
arra a jövendő napra, amelyen majd felkelek;
mert elhatározott szándékom,
hogy összegyűjtöm a nemzeteket,
és összeszedem az országokat,
és kiöntöm rájuk méltatlankodásomat,
bosszúságom egész haragját,
mert bosszúm tüze megemészti majd
az egész földet!

9Akkor majd ismét tisztává teszem a népek ajkát,
hogy valamennyien az Úr nevét hívják segítségül,
és vállvetve neki szolgáljanak.

10Etiópia folyóin túlról jönnek esedezni hozzám,
szétszórtjaimnak fiai áldozatot hoznak nekem.

11Azon a napon majd nem szégyenkezel
mindazon cselekedeted miatt,
mellyel vétkeztél ellenem;
mert akkor majd eltávolítom közüled nagyhangú kevélyeidet,
és nem kérkedsz majd többé szent hegyemen.

12Szegény és alázatos népet hagyok meg benned«,
mely majd az Úr nevében bizakodik.

13Izrael maradékai nem cselekszenek majd gonoszságot,
nem beszélnek hazugságot,
és szájukban nem lesz csalárd nyelv,
hanem nyugton legelnek és leheverednek,
és nem lesz, aki felriassza őket.

14Zengedezzél, Sion leánya,
ujjongj Izrael;
örvendezzél és vigadj teljes szívvel,
Jeruzsálem leánya!

15Az Úr megsemmisítette ítéletedet,
eltávolította ellenségeidet;
Izrael királya, az Úr, közötted van,
nem kell többé félned semmi bajtól.

16Azon a napon, majd ezt mondják Jeruzsálemnek:
»Ne félj! Sion, ne lankadjon el kezed!

17Az Úr, a te Istened, közötted van,
erős ő és megszabadít.
örvendezik majd feletted örömmel,
újjáéleszt szeretetével,
és ujjongva vigad fölötted, mintha ünnepet ülne.«

18»Elfordítom felőled a balsorsot,
hogy többé ne legyen gyalázatod miatta.

19Íme, én megölöm abban az időben mindazokat,
akik sanyargattak téged;
megmentem a sántát,
és összegyűjtöm a szétszórtakat.
És dicsértekké és híresekké teszem őket
gyalázatuknak egész földjén,

20abban az időben, amikor visszahozlak titeket,
és abban az időben, amikor összegyűjtelek titeket;
mert híresekké és dicsértekké teszlek titeket
a föld minden népe előtt,
amikor majd jóra fordítom sorsotokat szemetek láttára«
– mondja az Úr.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

3,9 Ezek az ígéretek eredetileg Izraelnek szóltak. Itt minden népre vonatkoznak. Vö. Iz 6,5-7.

Előző fejezet