Keresés a Bibliában

4

1Mert íme, azokban a napokban
és abban az időben,
amikor majd jóra fordítom
Júda és Jeruzsálem sorsát,

2összegyűjtöm az összes nemzetet,
leviszem őket Jozafát völgyébe,
s ott perbe szállok velük népemért,
és örökségemért, Izraelért:
mert szétszórták a nemzetek között,
és szétosztották földemet,

3és sorsot vetettek népem fölött,
és odaadták a fiút, parázna nőért cserébe,
s eladták a leányt borért, hogy igyanak.

4Mi közünk egymáshoz, Tírusz és Szidon, s a filiszteusok minden tartománya? Vajon bosszút akartok-e állni rajtam? Ha pedig bosszút akartok állni rajtam, csakhamar visszafordítom szándékotokat a saját fejetekre! 5Hiszen ti aranyomat és ezüstömet elvittétek, és kincseimet meg ékességeimet bevittétek templomaitokba. 6Júda fiait meg Jeruzsálem fiait eladtátok a görögök fiainak, hogy messzire vigyétek őket határaiktól. 7Íme, én visszahívom őket azokról a helyekről, ahová eladtátok őket, és fejetekre hárítom gonoszságotokat. 8És fiaitokat meg leányaitokat Júda fiainak kezébe adom, és eladják őket Sába lakóinak, a távoli nemzetnek – mert az Úr szólt.

9Hirdessétek ezt fennszóval a nemzetek között,
hirdessetek szent háborút;
serkentsétek fel a hősöket,
jöjjenek elő, jöjjenek fel mind a harcosok!

10Verjétek ekevasaitokat kardokká,
és kapáitokat lándzsákká;
mondja az erőtlen is: »Hős vagyok!«

11Törjetek elő és jöjjetek el,
ti nemzetek mindnyájan körös-körül,
és gyűljetek egybe:
vezesd elő, Uram, vitézeidet!

12Keljenek fel, jöjjenek fel a nemzetek
Jozafát völgyébe,
mert ott ülök ítéletet
körös-körül minden nemzet felett.

13Eresszétek neki a sarlót,
mert megérett a vetés;
jöjjetek, jöjjetek taposni,
mert tele van a sajtó,
túláradnak a sajtók,
mivel megsokasodott az ő gonoszságuk.

14Népek népek után jelennek meg a Döntés völgyében,
mert közel van az Úr napja a Döntés völgyében!

15Nap és hold elsötétednek,
és a csillagok visszatartják fényüket.

16És bömböl az Úr Sionról,
és hallatja szavát Jeruzsálemből;
és megrendül az ég és a föld,
de népének menedék az Úr,
és Izrael fiainak erősség.

17Akkor majd megtudjátok,
hogy én, az Úr vagyok a ti Istenetek,
aki szent hegyemen, a Sionon lakom;
és Jeruzsálem szent lesz,
és idegenek nem vonulnak át többé rajta.

18És azon a napon
a hegyek édes musttól csepegnek,
s a halmokon tej folyik.
Júda minden patakjában víz ömlik,
forrás fakad az Úr házából,
és megöntözi a Tövisek völgyét.

19Egyiptom pusztasággá lesz,
és Edom kietlen sivataggá,
mert gonoszságot cselekedtek Júda fiai ellen,
és ártatlan vért ontottak földjükön.

20De lakott lesz majd Júda mindörökké,
és Jeruzsálem
nemzedékről nemzedékre.

21Megbosszulom vérüket, nem hagyom büntetés nélkül.
És az Úr majd a Sionon lakik.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

4,2 Jozafát jelentése »Isten ítél«; nem konkrét földrajzi helyre utal.

4,4 Későbbi kiegészítés. Jáván az ión görögöket jelenti.

4,18 Későbbi kiegészítés: Júda termékeny lesz, a templomból folyó fakad (vö. Ez 47,1-5). A tövisek völgye a Kedron-patak völgye.

4,21 Késői kiegészítés.

Előző fejezet