Keresés a Bibliában

3

1Aztán pedig kiárasztom lelkemet minden emberre,
és prófétálni fognak fiaitok és leányaitok;
álmokat álmodnak véneitek,
és látomásokat látnak ifjaitok.

2Sőt szolgáimra és szolgálóimra is kiárasztom
azokban a napokban lelkemet.

3És csodálatos jeleket idézek elő az égen és a földön:
vért, tüzet, és füstpárát;

4a nap sötétséggé változik,
a hold pedig vérré,
mielőtt eljön az Úrnak nagy és rettenetes napja.

5És akkor ez lesz:
mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, megszabadul.
Mert a Sion hegyén és Jeruzsálemben lesz a menedék
– amint megmondta az Úr –,
azoknak a menekülteknek a számára,
akiket meghív az Úr.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

3,1 Az idők végén Isten újra magához kapcsolja népét: a saját lelkét adja neki. Mind egyformán Istenhez tartoznak majd, mindannyian próféták lesznek.

Előző fejezet Következő fejezet