Keresés a Bibliában

2

1Kiállok őrhelyemre,
megvetem lábamat a sáncon,
és figyelek, hogy lássam: mit szól majd hozzám,
és mit felel panaszomra.

2És felelt nekem az Úr és mondta:
»Írd fel e látomást,
és vésd olvashatóan táblákra,
hogy könnyen átfuthassa, aki olvassa.

3Mert amit a látomás mond, meghatározott időre vonatkozik,
s már teljesedéséhez közeledik,
és meg nem hiúsul;
ha késlekedik is, higgy benne,
mert biztosan eljön és el nem marad.

4Íme, abban, aki felfuvalkodott, nem igaz a lélek,
az igaz azonban hite által élni fog.«

5Bizony, a gazdagság rászedi a kevély embert, többé nem lesz nyugta.
Kitátja a torkát, mint az alvilág,
és telhetetlen, mint a halál:
magához von minden nemzetet,
magához gyűjt minden népet.

6Vajon nem mondanak-e majd mindezek példázatot róla,
és magvas mondásokat felőle, így szólva:
»Jaj annak, aki halmozza azt, ami nem az övé! – ugyan meddig? –
és zálogokkal terheli magát!«

7Vajon nem támadnak-e majd hirtelenül mardosóid,
és nem kelnek-e fel zaklatóid?
És te zsákmányukká leszel!

8Mivel oly sok nemzetet kifosztottál,
kifosztanak majd téged a megmaradt népek,
mivel embervért ontottál,
és igazságtalanul elnyomtad a földet, a várost és minden lakóját.

9Jaj annak, aki gonosz kapzsisággal gyűjt javakat házának,
hogy a magasban legyen fészke,
és azt hiszi, hogy megmenekül a veszedelemtől!

10Saját házad számára tervezted a gyalázatot,
amikor kiirtottál számos népet;
önmagad ellen vétkeztél.

11Bizony, még a fal köve is kiáltja,
s a házak gerendázatának fája ráhagyja!

12Jaj annak, aki vérontással épít várost,
és gonoszsággal emel várost!

13Vajon nem a Seregek Urától van-e az,
hogy a tűznek dolgoznak a népek,
és hiábavalóságért fáradnak a nemzetek?

14Bizony, megtelik majd a föld
az Úr dicsőségének ismeretével,
mint ahogy a vizek elborítják a tengert.

15Jaj annak, aki italt ad barátjának
és belekeveri mérgét,
és lerészegíti, hogy láthassa mezítelenségét!

16Gyalázattal telsz el dicsőség helyett,
iszol majd te is és elkábulsz,
amikor körülvesz téged az Úr jobbjának kelyhe,
és undok hányás jön dicsőségedre.

17Bizony, visszaszáll majd rád
a Libanon ellen elkövetett gonoszság,
és megrémít majd titeket,
hogy kipusztítottátok rajta a vadat,
hogy embervért ontottatok,
és igazságtalanok voltatok a föld, a város és minden lakója ellen.

18Használ-e valamit a faragott bálvány,
mert alkotója kifaragta?
Az öntött bálvány és a csalárd kép,
mert alkotója reménykedett alkotásában,
s a néma bálványokat elkészítette?

19Jaj annak, aki mondja a fának: »Ébredj fel!«
a néma kőnek: »Kelj fel!«
Vajon adhat-e az feleletet?
Íme, arany és ezüst borítja,
de semmiféle lélek sincsen benne.

20Az Úr azonban szent templomában van,
az egész föld némuljon el előtte!

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

2,2 A templomi próféták gyakran leírták jövendöléseiket.

2,3 A vég közel van, a hívő várjon csak türelemmel. Az igaz (Izrael) élni fog (fennmarad) a hite miatt. Vö. Róm 1,17.

Előző fejezet Következő fejezet