Keresés a Bibliában

3

1Habakuk próféta imádsága. A siralmak szerint.

2Uram, eljutott hozzám a te híred,
és én megrettentem tetteidtől.
Keltsd életre művedet, Uram, a mi időnkben is,
a közeli években tedd ismeretessé!
De haragodban is gondolj az irgalomra!

3Jön az Isten Témán felől,
és a Szent a Párán hegye felől;
dicsősége elborítja az egeket,
és dicséretével telve van a föld.

4Ragyogása olyan, mint a napfény:
sugarak törnek elő kezéből,
ott van elrejtve ereje.

5Színe előtt halad a halál,
s a dögvész jár lába előtt.

6Megáll, és megrendíti a földet,
tekintetével szétszórja a nemzeteket;
és összetörnek az örök hegyek,
meghajlanak az ősrégi halmok
örökkévalóságának útjain.

7Nyomorúságban látom Etiópia sátrait,
reszketnek Mádián földjének sátorlapjai.

8Vajon a folyókra haragszol-e, Uram,
vagy a folyók ellen irányul-e bosszúd,
vagy a tenger ellen haragod,
hogy felszállsz lovaidra,
és diadalmas szekereidre?

9Feszítve megfeszíted íjadat,
a tegzed tele van nyíllal.
Folyókat hasítasz a földbe.

10Látásodra megrendülnek a hegyek,
kiáradnak az örvénylő vizek,
hallatja hangját a mélység,
magasra emeli kezét.

11Nap és hold megállnak hajlékukban,
nyilaid fényességében,
villogó lándzsád ragyogásában letűnnek.

12Bosszúságodban taposod a földet,
haragodban megbénítod a nemzeteket.

13Kivonulsz néped megszabadítására,
felkentednek megszabadítására.
Levered a gonosz házának tetejét,
egészen a szikláig feltárod alapját.

14Bárdaiddal átszegezed harcosainak vezérét,
akik szélvészként törnek elő, hogy szétszórjanak engem;
akik ujjonganak, hogy elnyelik rejtekhelyén a szegényt.

15Utat készítesz lovaidnak a tengerben,
a nagy vizek iszapjában.

16Mikor ezt hallottam, megrendült a belsőm,
e szóra megremegtek ajkaim.
korhadás hatolt csontjaimba,
megremegtek lépteim.
Vajha én nyugton lehetnék a szorongatás napján,
mely eljön a minket sanyargató népre!

17Mert nem virágzik majd akkor a fügefa,
és nem fakad rügy a szőlőkben;
elpusztul az olajfa termése,
s a szántóföldek nem hoznak élelmet;
kivész az akolból a juh,
és nem lesz marha a jászoloknál:

18én azonban örvendezem az Úrban,
és vigadozom szabadító Istenemben.

19Az Isten, az Úr az én erősségem,
és ő olyanná teszi lábamat, mint a szarvasét;
és felvezet engem magaslataimra.
Az énekmesternek: húros hangszerre.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

3,1 A cím jelzi, hogy a zsoltárt használták a liturgiában (vö. 3,19).

3,3 Temán Edom északi részén fekszik. Páránhoz vö. MTörv 33,2. Isten a Sínairól (Hórebről) Edom fölött érkezik.

3,7 Népek az akabai öböl környékén.

3,9 Isten harcol előbb a mitikus ősellenségek, majd a pogány népek ellen.

3,17 Későbbi kiegészítés.

Előző fejezet