Keresés a Bibliában

KNB SZIT STL BD RUF KG

1. fejezet

1Fenyegető jövendölés Ninive ellen. Az elkesi Náhum látomásának könyve. 2Féltékeny és bosszúálló Isten az Úr,bosszúálló és haragvó.Bosszút áll ellenségein az Úr,és hajthatatlan elleneivel szemben. »

2. fejezet

1Íme, a hegyeken van a jó hírt hozónak lába, azé, aki békét hirdet.Üld meg, Júda, ünnepeidet és váltsd be fogadalmaidat,mert nem halad át többé rajtad Béliál;mindenestül elveszett! 2Felvonul előtted, aki szétszór téged,aki ostrom alá veszi ostromműveidet;»Lesd csak az utat, tedd erőssé derekadat,Szedd össze minden erődet!« »

3. fejezet

1Jaj neked, vérnek városa, te egészen hazug;telve vagy fosztogatással,és nem távozik tőled a rablás. 2Csattog az ostor,dübörög a robogó kerék,zihál a ló,száguld a szekér,közelednek a lovasok, »

Ter - Kiv - Lev - Szám - MTörv - Józs - Bír - Rút - 1Sám - 2Sám - 1Kir - 2Kir - 1Krón - 2Krón - Ezdr - Neh - Tób - Judit - Eszt - Jób - Zsolt - Péld - Préd - Én - Bölcs - Sír - Iz - Jer - Siralm - Bár - Ez - Dán - Óz - Jo - Ám - Abd - Jón - Mik - Náh - Hab - Szof - Agg - Zak - Mal - 1Makk - 2Makk - Mt - Mk - Lk - Jn - Csel - Róm - 1Kor - 2Kor - Gal - Ef - Fil - Kol - 1Tessz - 2Tessz - 1Tim - 2Tim - Tít - Filem - Zsid - Jak - 1Pét - 2Pét - 1Ján - 2Ján - 3Ján - Júd - Jel