Keresés a Bibliában

KNB SZIT STL BD RUF KG

1. fejezet

1A tekoai pásztorok közül való Ámosz szavai, melyeket Izrael felől látott Uzijának, Júda királyának napjaiban és Jeroboámnak, Joás fiának, Izrael királyának napjaiban, két évvel a földrengés előtt. 2Így szólt:»Bömböl az Úr Sionról,és hallatja szavát Jeruzsálemből;és elhervadnak a pásztorok ékes mezői,és kiszárad a Kármel teteje.« »

2. fejezet

1Ezt mondja az Úr: »Moábnak három, sőt négy gonosztette miatt nem fordítok el róla semmit sem:mert mésszé égette Edom királyának csontjait. 2Tüzet bocsátok Moábra,hogy eméssze meg Káriót várait;és Moáb meghal harci zajban,harci lárma és trombita harsogása közben. »

3. fejezet

1Halljátok e szót, amit az Úr ellenetek kimondott, Izrael fiai, minden nemzetség ellen, amelyet Egyiptom földjéről kivezettem: 2»Egyedül csak titeket vettelek figyelembea föld összes nemzetsége közül;éppen ezért meg is torlom rajtatokminden gonoszságotokat! »

4. fejezet

1Halljátok e szót, Básán tehenei, akik Szamaria hegyén laktok,akik elnyomjátok a szűkölködőketés meggyötritek a szegényeket,akik így szóltok uraitokhoz:‘Hozzatok, hadd igyunk!’ 2Megesküdött szentségére az Úr Isten:»Bizony, íme, olyan napok jönnek rátok,hogy szigonyokkal vonszolnak titeket,maradékaitokat pedig halászhorgokkal; »

5. fejezet

1Halljátok e szót, mellyel gyászdalt zengek fölöttetek, Izrael háza!Elesett és nem kel fel többé 2Izrael szűz leánya;leverve fekszik földjén, és nincs senki sem,aki talpra állítaná. »

6. fejezet

1Jaj nektek, gondtalanul élőknek, a Sionon, és nektek, elbizakodottaknak, Szamaria hegyén,ti előkelők, a nép főemberei,akikhez folyamodik Izrael háza! 2Menjetek el csak Kalnéba és nézzetek körül,menjetek onnan Nagy-Emátba,menjetek le a filiszteus Getbe,különbek vagytok-e ezeknél az országoknál?Vajon szélesebbek-e határaik a ti határaitoknál? »

7. fejezet

1A következő dolgot mutatta nekem az Úr Isten: Íme, sáskákat alkotott, amikor a mező sarjadni kezdett; a királyi kaszálás után lett ez a sarjú. 2Mikor ezek megették a föld egész füvét, így szóltam: »Úr Isten, irgalmazz, kérlek! Hogyan állhat fenn Jákob, hiszen kicsiny ő?« »

8. fejezet

1A következő dolgot mutatta nekem az Úr Isten: Íme, egy érett gyümölccsel telt kosár. 2És mondta: »Mit látsz, Ámosz?«és mondtam: »Érett gyümölccsel telt kosarat.«És mondta nekem az Úr:»Eljött a vég népemre, Izraelre;nem leszek többé elnéző vele szemben! »

9. fejezet

1Láttam az Urat, amint az oltár fölött állt és mondta:»Üss az oszlopfőre,hadd rendüljenek meg a szemöldökfák,összetöröm mindannyiuk fejét.Aki pedig ezután is megmarad közülük,azt karddal ölöm meg.Nem futhatnak el, akik futásnak erednek,és nem menekülhetnek meg, akik menekülnek. 2Ha leszállnak az alvilágba,kezem onnan is előhozza őket;ha felszállnak az égbe,onnan is lerántom őket. »

Ter - Kiv - Lev - Szám - MTörv - Józs - Bír - Rút - 1Sám - 2Sám - 1Kir - 2Kir - 1Krón - 2Krón - Ezdr - Neh - Tób - Judit - Eszt - Jób - Zsolt - Péld - Préd - Én - Bölcs - Sír - Iz - Jer - Siralm - Bár - Ez - Dán - Óz - Jo - Ám - Abd - Jón - Mik - Náh - Hab - Szof - Agg - Zak - Mal - 1Makk - 2Makk - Mt - Mk - Lk - Jn - Csel - Róm - 1Kor - 2Kor - Gal - Ef - Fil - Kol - 1Tessz - 2Tessz - 1Tim - 2Tim - Tít - Filem - Zsid - Jak - 1Pét - 2Pét - 1Ján - 2Ján - 3Ján - Júd - Jel