Keresés a Bibliában

Keresés a Bibliában

Igehely

11 1Történt egyszer, hogy valahol éppen imádkozott, és amint befejezte, tanítványai közül az egyik azt mondta neki: »Uram! Taníts meg minket imádkozni, ahogy János is megtanította tanítványait.«

2Erre azt válaszolta nekik: »Amikor imádkoztok, ezt mondjátok:
Atyánk! Szenteltessék meg a te neved,
jöjjön el a te országod!

3Mindennapi kenyerünket add meg nekünk naponta,

4és bocsásd meg a bűneinket,
miképpen mi is megbocsátunk minden ellenünk vétkezőnek,
és ne vígy minket kísértésbe.«

5Azután így szólt hozzájuk: »Ha közületek valamelyiknek barátja van, és az odamegy hozzá éjfélkor, s azt mondja neki: ‘Barátom! Adj nekem kölcsön három kenyeret, 6mert egy barátom érkezett az útról hozzánk, és nincs mit adnom neki’; 7a másik viszont belülről ezt feleli: ‘Ne zavarj, az ajtó már be van zárva, gyermekeim is ágyban vannak velem együtt, nem kelhetek föl, hogy adjak neked!’ 8Mondom nektek: ha nem is kelne föl, hogy adjon neki azért, mert a barátja, mégis, alkalmatlankodása miatt fölkel, és ad neki annyit, amennyire szüksége van.
9Ezért mondom nektek: Kérjetek, és adni fognak nektek, keressetek, és találtok, zörgessetek, és ajtót nyitnak nektek. 10Mert mindaz, aki kér, kap, aki keres, talál, és a zörgetőnek ajtót nyitnak. 11Melyik az az apa közületek, aki, ha a fia halat kér, hal helyett kígyót ad neki? 12Vagy ha tojást kér, talán skorpiót nyújt neki? 13Ha tehát ti, bár gonoszak vagytok, tudtok jó ajándékokat adni gyermekeiteknek, mennyivel inkább adja a Szentlelket mennyei Atyátok azoknak, akik kérik tőle!«
RUF 20

Találatok a szövegekben

12Jézus megkísértése (Mt 4,1-11; Lk 4,1-13) [...] 16Jézus elhívja első tanítványait (Mt 4,18-22; Lk 5,1-11; Jn 1,35-51) »
12Jézus megkísértése (Mt 4,1-11; Lk 4,1-13) [...] 16Jézus elhívja első tanítványait (Mt 4,18-22; Lk 5,1-11; Jn 1,35-51) »
12Jézus bevonul Jeruzsálembe (Mt 21,1-11; Mk 11,1-11; Lk 19,29-38) »
12Jézus bevonul Jeruzsálembe (Mt 21,1-11; Mk 11,1-11; Lk 19,29-38) »
1A magvető (Mt 13,1-11.13-15.18-23; Lk 8,4-15) »
1A magvető (Mt 13,1-11.13-15.18-23; Lk 8,4-15) »
1Jézus kiküldi tizenkét tanítványát (Mk 6,7-11; Lk 6,13-16; 9,1-5; 10,1-12) »
1Jézus kiküldi tizenkét tanítványát (Mk 6,7-11; Lk 6,13-16; 9,1-5; 10,1-12) »
1A nép vezetőinek tanácskozása Jézus ellen (Mt 26,3-5; Lk 22,1-2; Jn 11,47-53) »
1A nép vezetőinek tanácskozása Jézus ellen (Mt 26,3-5; Lk 22,1-2; Jn 11,47-53) »
28Jézus kihallgatása Pilátus előtt (Mt 27,1-2.11-21; Mk 15,1-15; Lk 23,1-5.13-25) »
28Jézus kihallgatása Pilátus előtt (Mt 27,1-2.11-21; Mk 15,1-15; Lk 23,1-5.13-25) »
5Az imádkozás (Lk 11,1-4) »
5Az imádkozás (Lk 11,1-4) »
1Jézus harmadszor szól szenvedéséről (Mk 14,1-2; Lk 22,1-2; Jn 11,47-53) »
1Jézus utoljára szól szenvedéséről (Mk 14,1-2; Lk 22,1-2; Jn 11,47-53) »
1Jézus feltámadása (Mk 16,1-11; Lk 24,1-12; Jn 20,1-18) »
1Jézus feltámadása (Mk 16,1-11; Lk 24,1-12; Jn 20,1-18) »
11A farizeusok jelt kívánnak (Mt 16,1-12; Lk 11,16.29; 12,1; Mt 12,38-39) »
11A farizeusok jelt kívánnak (Mt 16,1-12; Lk 11,16.29; 12,1; Mt 12,38-39) »
1Jézus Pilátus előtt (Mt 27,1-2.11-14; Lk 23,1-5; Jn 18,28-38) »
1Jézus Pilátus előtt (Mt 27,1-2.11-14; Lk 23,1-5; Jn 18,28-38) »
1Jézus bevonul Jeruzsálembe (Mk 11,1-11; Lk 19,28-38; Jn 12,12-19) [...] 23Kérdés Jézus hatalmáról (Mk 11,27-33; Lk 20,1-8) »
1Jézus bevonul Jeruzsálembe (Mk 11,1-11; Lk 19,28-38; Jn 12,12-19) [...] 23Kérdés Jézus hatalmáról (Mk 11,27-33; Lk 20,1-8) »
38Jézustól jelt kívánnak (Lk 11,16; 11,29-32; 11,24-26; Mt 16,1-4; Mk 8,11-12) 9Jézus meggyógyítja a sorvadt kezűt szombaton (Mk 3,1-6; Lk 6,6-11) »
38Jézustól jelt kívánnak (Lk 11,16; 11,29-32; 11,24-26; Mt 16,1-4; Mk 8,11-12) 9Jézus meggyógyítja a sorvadt kezűt szombaton (Mk 3,1-6; Lk 6,6-11) »
18Jézus elhívja első tanítványait (Mk 1,16-20; Lk 5,1-11; Jn 1,35-51) »
18Jézus elhívja első tanítványait (Mk 1,16-20; Lk 5,1-11; Jn 1,35-51) »
1A farizeusok jelt kívánnak (Mk 8,11-21; Lk 11,16-29; 12,1; Mt 12,38-39) »
1A farizeusok jelt kívánnak (Mk 8,11-21; Lk 11,16-29; 12,1; Mt 12,38-39) »
1Jézus bevonul Jeruzsálembe (Mt 21,1-11; Lk 19,28-38; Jn 12,12-19) »
1Jézus bevonul Jeruzsálembe (Mt 21,1-11; Lk 19,28-38; Jn 12,12-19) »
13Jézus megkeresztelése (Mk 1,9-11; Lk 3,21-22; Jn 1,32-34) »
13Jézus megkeresztelése (Mk 1,9-11; Lk 3,21-22; Jn 1,32-34) »

Találatok a szövegben 34 találat

Márk evangéliuma (Magyar Bibliatársulat újfordítású Bibliája (2014))
Márk evangéliuma (Magyar Bibliatársulat újfordítású Bibliája (1990))
 • 1 [...] 12 [...] 16
 • 4 1
 • 14 1
 • 8 [...] 11
 • 15 1
 • 11 1
János evangéliuma (Magyar Bibliatársulat újfordítású Bibliája (2014))
Máté evangéliuma (Magyar Bibliatársulat újfordítású Bibliája (2014))
Máté evangéliuma (Magyar Bibliatársulat újfordítású Bibliája (1990))
 • 10 1
 • 6 [...] 5
 • 26 1
 • 28 1
 • 4 [...] 18
 • 12 [...] 9 [...] 38
 • 16 1
 • 21 1 [...] 23
 • 3 [...] 13
János evangéliuma (Magyar Bibliatársulat újfordítású Bibliája (1990))
 • 18 [...] 28
 • 12 [...] 12