Keresés a Bibliában

39S bejárta egész Galileát, hirdette az igét a zsinagógákban és ördögöket űzött.

KNB SZIT STL BD RUF KG


15Tanított az ottani zsinagógákban és mindenki elismeréssel beszélt róla. 44Aztán hirdette az igét Júdea zsinagógáiban.

KNB SZIT STL BD RUF KG


38s hogy miként kente föl Isten a názáreti Jézust Szentlélekkel és hatalommal; s ez ahol csak megfordult, jót tett és meggyógyította az ördögtől megszálltakat, mert vele volt az Isten.

KNB SZIT STL BD RUF KG