Keresés a Bibliában

39És elment Galilea-szerte a zsinagógáikba, hirdette az igét, és kiűzte az ördögöket.

KNB SZIT STL BD RUF KG


15Tanított a zsinagógáikban, és dicsőítette mindenki.
44És hirdette az igét Júdea zsinagógáiban.

KNB SZIT STL BD RUF KG


38a názáreti Jézust felkente az Isten Szentlélekkel és hatalommal, és ő szertejárt, jót tett, és meggyógyított mindenkit, aki az ördög igájában vergődött, mert az Isten volt vele.

KNB SZIT STL BD RUF KG