Keresés a Bibliában

39S bejárta egész Galileát, tanított a zsinagógákban, és ördögöket űzött ki.

KNB SZIT STL BD RUF KG


15Tanított a zsinagógákban, és mindenki magasztalta. 44És hirdette Júdea zsinagógáiban.

KNB SZIT STL BD RUF KG


38Miképp kente fel az Isten a názáreti Jézust Szentlélekkel és hatalommal. S ő ahol csak járt, jót tett, meggyógyította az összes ördögtől megszállottat, mert vele volt az Isten.

KNB SZIT STL BD RUF KG