Keresés a Bibliában

39És bejárta egész Galileát, tanított a zsinagógáikban, és ördögöket űzött.

KNB SZIT STL BD RUF KG


15Tanított a zsinagógáikban, és mindenki dicsőítette.
44És tanított Júdea zsinagógáiban.

KNB SZIT STL BD RUF KG


38hogy miképpen kente föl Isten Szentlélekkel és erővel a Názáretből való Jézust, aki körüljárt, jót tett, és meggyógyította mindazokat, akiket az ördög a hatalmába kerített, mert Isten vele volt.

KNB SZIT STL BD RUF KG