Keresés a Bibliában

48 (47). ZSOLTÁR. ISTEN VÉDI SZENT VÁROSÁT

48 1(Ének – Korach fiainak zsoltára.)
2Nagy az Úr, méltó a dicséretre, Istenünk városában. Szent hegye,
3a nagyszerű magaslat öröme az egész világnak. Sion hegye, „északnak határa” valóban a nagy király városa.
4Őrtornyaiban az Isten lakik, azért biztos védelemnek látszik.
5Lám, királyok verődtek össze és együtt ostromolták.
6Nézték, de megmerevedtek, és megzavarodva megfutottak.
7Félelem fogta el őket, mint a szülő asszonyt.
8Éppúgy, ahogy a keletről jövő vihar szétzúzza Tarsis hajóit.
9Ahogy hallottuk, úgy láttuk is a Seregek Urának városát. Igen, a mi Istenünk városát Isten örökre megalapozta.
10Istenünk, kegyelmedre emlékezünk templomod szentélyében.
11Amint a neved, Istenünk, úgy terjed dicsőséged is, a föld határáig. Jobbod telve igazságossággal.
12Azért hát örüljön Sion hegye, ujjongjanak Júda leányai ítéleteiden!
13Járjátok be Siont keresztül-kasul és számláljátok meg tornyait!
14Csodáljátok meg sáncait, falait, járjátok be erődítményeit, hogy elmondhassátok a jövő nemzedéknek:
15Ilyen nagy az Isten! Igen, ő a mi vezérünk, Istenünk örökkön-örökké!

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző zsoltár Következő zsoltár


Facebook Twitter Google+ QR-kód PDF