Keresés a Bibliában

48 (47). ZSOLTÁR. ISTEN VÉDI SZENT VÁROSÁT

48 1(Ének – Korach fiainak zsoltára.) 2Nagy az Úr, méltó a dicséretre, Istenünk városában. Szent hegye, 3a nagyszerű magaslat öröme az egész világnak. Sion hegye, „északnak határa” valóban a nagy király városa. 4Őrtornyaiban az Isten lakik, azért biztos védelemnek látszik. 5Lám, királyok verődtek össze és együtt ostromolták. 6Nézték, de megmerevedtek, és megzavarodva megfutottak. 7Félelem fogta el őket, mint a szülő asszonyt. 8Éppúgy, ahogy a keletről jövő vihar szétzúzza Tarsis hajóit. 9Ahogy hallottuk, úgy láttuk is a Seregek Urának városát. Igen, a mi Istenünk városát Isten örökre megalapozta. 10Istenünk, kegyelmedre emlékezünk templomod szentélyében. 11Amint a neved, Istenünk, úgy terjed dicsőséged is, a föld határáig. Jobbod telve igazságossággal. 12Azért hát örüljön Sion hegye, ujjongjanak Júda leányai ítéleteiden! 13Járjátok be Siont keresztül-kasul és számláljátok meg tornyait! 14Csodáljátok meg sáncait, falait, járjátok be erődítményeit, hogy elmondhassátok a jövő nemzedéknek: 15Ilyen nagy az Isten! Igen, ő a mi vezérünk, Istenünk örökkön-örökké!

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző zsoltár Következő zsoltár