Keresés a Bibliában

49 (48). ZSOLTÁR. A MULANDÓ GAZDAGSÁG

49 1(A karvezetőnek – Korach fiainak zsoltára.) 2Népek, figyeljetek mind, a földnek minden lakója hallja meg: 3a közemberek és az előkelők, mind a gazdagok és a szegények! 4A szám bölcsességet hirdet, okos beszédet sugall a szívem. 5Bölcs mondás felé fordítom fülemet, hárfadallal magyarázom meg rejtélyemet. 6A baj napjaiban miért féljek, ha körülvesz az ellenség gonoszsága? 7Azok, akik kincseikben bíznak, s akik nagy gazdagságukkal kérkednek. 8Hiszen önmagát senki meg nem válthatja, senki sem fizethet az Úrnak váltságdíjat. 9Az élet ára túl magas volna, meg nem fizetheti senki soha, 10hogy örökké éljen, s a sírt ne lássa. 11Hiszen látja, hogy meghalnak a bölcsek, esztelenek és balgák együtt eltávoznak. Kincseiket idegenek kapják, 12és a sír lesz házuk mindörökre, lakásuk nemzedékről nemzedékre, még ha országaik voltak, akkor is. 13Az ember, ha nincs benne belátás, akármilyen gazdag, olyan, mint az állat, amelyre pusztulás vár. 14Ez a sorsa mindazoknak, akik balgán bizakodnak, akiknek szavára olyan sokat adtak. 15Úgy hullanak bele a mélységbe, mint a juhok, a halál fogja legeltetni őket, s az igaz szívűek uralkodnak rajtuk. Alakjuk reggelre elenyészik, s a holtak hazája lesz lakóhelyük. 16De az én lelkemet Isten kimenti az alvilág karmaiból, és magához vesz. 17Ne méltatlankodj hát, ha valaki gazdag, és ha házának fénye gyarapszik! 18Ha eljön halála, mit sem visz magával, dicsősége nem megy el vele. 19Még ha életében boldognak mondta is magát és így szólt: „Dicsérni fognak, mert jól gazdálkodtál”, 20akkor is leszáll atyáinak táborába, ahol már nem látják többé világát a napnak. 21Az ember, ha nincs benne belátás, akármilyen gazdag, olyan, mint az állat, amelyre pusztulás vár.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző zsoltár Következő zsoltár