Keresés a Bibliában

48 1A Kóráh fiainak zsoltáréneke. (1Krón 25,1;26,1) 2Nagy az Úr és igen dicséretes a mi Istenünknek városában, az ő szentséges hegyén. (Zsolt 132,13.14) 3Szépen emelkedik az egész föld öröme, a Sion hegye, a szélső észak felé, a nagy királynak városa. (Máté 5,35) 4Isten van az ő palotáiban, ismeretes ott, mint menedék. 5Mert ímé, a királyok összegyűltek, de tovatüntek együttesen. 6Meglátták ők, legott elcsodálkoztak; megijedtek, elriadtak. (2Kir 19,35-37; Zsolt 76,4-7) 7Rémület fogta el ott őket, fájdalom, a milyen a szülőasszonyé; 8A keleti széllel összezúzod Tarsis hajóit. (Jób 21,7-15) 9A miként hallottuk, akként láttuk a Seregek Urának városában, a mi Istenünk városában; örökre megerősítette azt az Isten! Szela. 10A te kegyelmedről elmélkedünk oh Isten a te templomodnak belsejében. 11A milyen a neved oh Isten, olyan a te dicséreted a föld határáig; igazsággal teljes a te jobbod. (1Móz 18,25) 12Örül Sion hegye, ujjonganak Júda leányai a te ítéletedért. (Zsolt,48 5. 6. Zsolt. 67,5.) 13Vegyétek körül a Siont, kerüljétek meg azt, számláljátok meg tornyait. (Zsolt 31,19;94,3-7) 14Jól nézzétek meg sánczait, járjátok be palotáit, hogy elmondhassátok a jövendő nemzedéknek: (Jób 21,14.15) 15Bizony ez az Isten a mi Istenünk mindörökké, ő vezet minket mindhalálig!

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző zsoltár Következő zsoltár