Keresés a Bibliában

Isten városa

48 1Ének. Kórah fiainak zsoltára. 2Nagy az ÚR, méltó, hogy dicsérjék Istenünk városában, szent hegyén. 3Szépen emelkedik a Sion hegye az egész ország örömére az északi oldalon; a nagy király városa, 4melynek palotáiban úgy ismerik Istent, mint erős várat. 5Mert a királyok szövetkeztek, együttesen fölvonultak ellene, 6de amint meglátták, megdöbbentek, megrémültek és megfutamodtak. 7Reszketés fogta el őket, fájdalom, mint a vajúdó asszonyt, 8mint mikor a keleti szél összezúzza a tengerjáró hajókat. 9Amiről hallottunk, azt láttuk is a Seregek URának városában, Istenünk városában: megtartja Isten örökre. (Szela.) 10Jóságodról elmélkedünk templomodban, ó, Isten. 11Nevedhez méltóan dicsérnek a föld kerekségén, Istenünk, jobbod csupa igazság. 12Örül Sion hegye, vigadoznak Júda leányai, mert igazságot osztasz. 13Járjátok körül Siont, kerüljétek meg, számláljátok meg tornyait! 14Jól nézzétek meg bástyáit, járjátok be palotáit, hogy beszélhessetek róla a jövő nemzedéknek. 15Bizony, itt van Isten, a mi Istenünk örökkön-örökké, ő vezet minket mindhalálig.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző zsoltár Következő zsoltár