Keresés a Bibliában

47 (46). ZSOLTÁR. ISTEN A VILÁG KIRÁLYA

47 1(A karvezetőnek – Korach fiainak zsoltára.) 2Tapsoljatok, népek, mindnyájan kezetekkel, zengjetek Istennek ujjongó éneket! 3Mert félelmetes az Úr, a Magasságbeli, a nagy király minden ország felett. 4Letiporta előttünk a nemzeteket, lábunk elé vetette a népeket. 5Örökséget választott nekünk, dicsőséget Jákobnak, akit szeretett. 6Fölmegy az Isten örömrivalgással, az Úr a harsona szavával. 7Énekeljetek Istenünknek, zengjetek, énekeljetek Királyunknak, zengjetek! 8Isten az egész föld királya – zendítsetek hát ünnepi dalra! 9Isten királyként kormányozza a népeket, és szent trónján uralkodik. 10A népek fejedelmei egyesülnek Ábrahám Istenének népével, mert Istené a földön minden pajzs, ő a legfölségesebb.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző zsoltár Következő zsoltár