Keresés a Bibliában

49 1Az éneklőmesternek, a Kóráh fiainak zsoltára. (1Krón 25,1;26,1) 2Halljátok meg ezt mind ti népek, figyeljetek mind ti, e világ lakói! 3Akár közemberek fiai, akár főemberek fiai, együtt a gazdag és szegény. (Jób 9,13-31; Malak 3,14.15) 4Az én szájam bölcsességet beszél, szívemnek elmélkedése tudomány. 5Példabeszédre hajtom fülemet, hárfaszóval nyitom meg mesémet. (Zsolt 78,2; Máté 13,35) 6Miért féljek a gonoszság napjain, mikor nyomorgatóim bűne vesz körül, 7A kik gazdagságukban bíznak, és nagy vagyonukkal dicsekesznek? (Luk 12,19; Péld 18,11) 8Senki sem válthatja meg atyjafiát, nem adhat érte váltságdíjat Istennek. (Zsid 9,27) 9Minthogy lelköknek váltsága drága, abba kell hagynia örökre; (Jób 20,7-11; Zsolt 37,2) 10Még ha örökké élne is és nem látná meg a sírgödört. 11De meglátja! A bölcsek is meghalnak; együtt vész el bolond és ostoba, és gazdagságukat másoknak hagyják. (Préd 2,15.16;Zsolt 39,7) 12Gondolatjok ez: az ő házok örökkévaló, lakóhelyeik nemzedékről-nemzedékre szállnak, nevöket hangoztatják a földön. 13Pedig az ember, még ha tisztességben van, sem marad meg; hasonlít a barmokhoz, a melyeket levágnak. (Jób 27,13-23; Luk 12,19.20) 14Ez az ő sorsuk bolondság nékik; de azért gyönyörködnek szavokban az ő követőik. Szela. (Zsolt 32,8) 15Mint juhok, a Seolra vettetnek, a halál legelteti őket, és az igazak uralkodnak rajtok reggel; alakjokat elemészti a Seol, távol az ő lakásuktól. (Jób 27,17; Zsolt 58,13) 16Csak Isten válthatja ki lelkemet a Seol kezéből, mikor az megragad engem. Szela. (Zsolt 16,10;23,4;71,20.21;80,13) 17Ne félj, ha valaki meggazdagszik, ha megöregbül házának dicsősége; (Jób 27,13-23) 18Mert semmit sem vihet el magával, ha meghal; dicsősége nem száll le utána. (1Tim 6,7; Jób 27,17) 19Ha életében áldottnak vallja is magát, s ha dicsérnek is téged, hogy jól tettél magaddal: (Zsolt 80,1) 20Mégis az ő atyáinak nemzetségéhez jut, a kik soha sem látnak világosságot. (Zsolt 132,13.14) 21Az ember, még ha tisztességben van is, de nincs okossága: hasonlít a barmokhoz, a melyeket levágnak. (Zsolt 32,9; Préd 3,19)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző zsoltár Következő zsoltár