Keresés a Bibliában

47 1Az éneklőmesternek, a Kóráh fiainak zsoltára. (1Krón 25,1;26,1) 2Ti népek mind tapsoljatok, harsogjatok Istennek vígságos szóval. 3Mert az Úr felséges, rettenetes; nagy király az egész földön. (1Kir 4,21.24) 4Alánk veti a népeket, a nemzeteket lábaink alá. (Zsolt 60,8-11.2Krón;9,26) 5Kiválasztja nékünk örökségünket, Jákób dicsőségét, a kit szeret. Szela. (Csel 17,26.2Móz;2,8.5Móz;32,8) 6Felvonul Isten harsona-szónál, kürtzengés közt az Úr. (Zsolt 132,8.4Móz;10,35.2Sám;6,15.16) 7Énekeljetek Istennek, énekeljetek; énekeljetek királyunknak, énekeljetek! 8Mert az egész föld királya az Isten: énekeljetek bölcseséggel. 9Isten uralkodik a nemzetek fölött; Isten ott ül az ő szentségének trónján. (2Móz 25,20-22) 10Népek fejedelmei gyülekeztek össze, mint Ábrahám Istenének népe, mert Istené a földnek pajzsai; magasságos ő igen!

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző zsoltár Következő zsoltár