Keresés a Bibliában

47 1Az éneklőmesternek, a Kóráh fiainak zsoltára.
2Ti népek mind tapsoljatok, harsogjatok Istennek vígságos szóval.
3Mert az Úr felséges, rettenetes; nagy király az egész földön.
4Alánk veti a népeket, a nemzeteket lábaink alá.
5Kiválasztja nékünk örökségünket, Jákób dicsőségét, a kit szeret. Szela.
6Felvonul Isten harsona-szónál, kürtzengés közt az Úr.
7Énekeljetek Istennek, énekeljetek; énekeljetek királyunknak, énekeljetek!
8Mert az egész föld királya az Isten: énekeljetek bölcseséggel.
9Isten uralkodik a nemzetek fölött; Isten ott ül az ő szentségének trónján.
10Népek fejedelmei gyülekeztek össze, mint Ábrahám Istenének népe, mert Istené a földnek pajzsai; magasságos ő igen!

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző zsoltár Következő zsoltár


Facebook Twitter Google+ QR-kód PDF