Keresés a Bibliában

39 1Az éneklőmesternek Jeduthunnak, Dávid zsoltára. (1Krón 16,41) 2Mondám: nosza vigyázok útaimra, hogy ne vétkezzem nyelvemmel; megzabolázom szájamat, a míg előttem van a hitetlen. (Jak 3,2) 3Elnémultam, vesztegléssel hallgattam a jóról, de fájdalmam felzaklatódott. (Zsolt 18,7.20-25) 4Fölhevült bennem az én szívem, gondolatomban tűz gerjede fel, így szólék azért az én nyelvemmel: (Zsolt 18,50.51) 5Jelentsd meg Uram az én végemet és napjaim mértékét, mennyi az? Hadd tudjam, hogy milyen múlandó vagyok. (Zsolt 90,12) 6Ímé tenyérnyivé tetted napjaimat, és az én életem te előtted, mint a semmi. Bizony merő hiábavalóság minden ember, akárhogyan áll is! Szela. (Zsolt 144,4) 7Bizony árnyékként jár az ember; bizony csak hiába szorgalmatoskodik; rakásra gyűjt, de nem tudja, ki takarítja be azokat! (1Kor 7,31; Zsolt 49,11;Luk 12,20) 8Most azért, mit reméljek, oh Uram?! Te benned van bizodalmam. (Zsolt 22,28) 9Ments ki engem minden álnokságomból; ne tégy engem bolondok csúfjává! (Róm 2,6-11) 10Megnémultam, nem nyitom fel szájamat, mert te cselekedted. (Jób 39,37) 11Vedd le rólam a te ostorodat; kezed fenyítéke miatt elenyészem én. (Zsolt 38,4.5) 12Mikor a bűn miatt büntetéssel fenyítesz valakit, elemészted, mint moly, az ő szépségét. Bizony merő hiábavalóság minden ember. Szela. 13Halld meg Uram az én könyörgésemet, figyelmezzél kiáltásomra, könyhullatásomra ne vesztegelj; mert én jövevény vagyok te nálad, zsellér, mint minden én ősöm. 14Ne nézz reám, hadd enyhüljek meg, mielőtt elmegyek és nem leszek többé! (4Móz 10,35)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző zsoltár Következő zsoltár