Keresés a Bibliában

38 1Dávid zsoltára emlékeztetőül. (Máté 8,26) 2Uram, haragodban ne fenyíts meg engem; felgerjedésedben ne ostorozz meg engem! (Zsolt 6,2) 3Mert nyilaid belém akadtak, és kezed rám nehezült. (Jób 6,4) 4Nincs épség testemben a te haragodtól; nincs békesség csontjaimban vétkeim miatt. 5Mert bűneim elborítják fejemet; súlyos teherként, erőm felett. 6Megsenyvedtek, megbűzhödtek sebeim oktalanságom miatt. (Zsolt 72,3.16) 7Lehorgadtam, meggörbedtem nagyon; naponta szomorúan járok. (Zsolt 42,10) 8Mert derekam megtelt gyulladással, és testemben semmi ép sincsen. 9Erőtlen és összetört vagyok nagyon, s szívem keserűsége miatt jajgatok. 10Uram, előtted van minden kívánságom, és nincs előled elrejtve az én nyögésem! (Zsolt 18,45) 11Szívem dobogva ver, elhágy erőm, s szemem világa - az sincs már velem. (Zsolt 22,16; Jób 17,6) 12Szeretteim és barátaim félreállanak csapásomban; rokonaim pedig messze állanak. (Zsolt 31,12; Jób 19,13) 13De tőrt vetnek, a kik életemre törnek, és a kik bajomra törnek; hitványságokat beszélnek, és csalárdságot koholnak mindennap. (2Móz 14,21.22; Józs 3,14-17) 14De én, mint a siket, nem hallok, és olyan vagyok, mint a néma, a ki nem nyitja föl száját. 15És olyanná lettem, mint az, a ki nem hall, és szájában nincsen ellenmondás. 16Mert téged vártalak Uram, te hallgass meg Uram, Istenem! 17Mert azt gondolom: csak ne örülnének rajtam; mikor lábam ingott, hatalmaskodtak ellenem! (Zsolt 35,15) 18És bizony közel vagyok az eleséshez, és bánatom mindig előttem van. 19Sőt bevallom bűneimet, bánkódom vétkem miatt. (Zsolt 60,14) 20De ellenségeim élnek, erősödnek; megsokasodtak hazug gyűlölőim, (Zsolt 116,14;56,13.14) 21És a kik jóért roszszal fizetnek; ellenem törnek, a miért én jóra törekszem. (Zsolt 35,12) 22Ne hagyj el Uram Istenem, ne távolodjál el tőlem! (3Móz 3,1-17) 23Siess segítségemre, oh Uram, én szabadítóm!

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző zsoltár Következő zsoltár