Keresés a Bibliában

38 1Dávid zsoltára emlékeztetőül.
2Uram, haragodban ne fenyíts meg engem; felgerjedésedben ne ostorozz meg engem!
3Mert nyilaid belém akadtak, és kezed rám nehezült.
4Nincs épség testemben a te haragodtól; nincs békesség csontjaimban vétkeim miatt.
5Mert bűneim elborítják fejemet; súlyos teherként, erőm felett.
6Megsenyvedtek, megbűzhödtek sebeim oktalanságom miatt.
7Lehorgadtam, meggörbedtem nagyon; naponta szomorúan járok.
8Mert derekam megtelt gyulladással, és testemben semmi ép sincsen.
9Erőtlen és összetört vagyok nagyon, s szívem keserűsége miatt jajgatok.
10Uram, előtted van minden kívánságom, és nincs előled elrejtve az én nyögésem!
11Szívem dobogva ver, elhágy erőm, s szemem világa - az sincs már velem.
12Szeretteim és barátaim félreállanak csapásomban; rokonaim pedig messze állanak.
13De tőrt vetnek, a kik életemre törnek, és a kik bajomra törnek; hitványságokat beszélnek, és csalárdságot koholnak mindennap.
14De én, mint a siket, nem hallok, és olyan vagyok, mint a néma, a ki nem nyitja föl száját.
15És olyanná lettem, mint az, a ki nem hall, és szájában nincsen ellenmondás.
16Mert téged vártalak Uram, te hallgass meg Uram, Istenem!
17Mert azt gondolom: csak ne örülnének rajtam; mikor lábam ingott, hatalmaskodtak ellenem!
18És bizony közel vagyok az eleséshez, és bánatom mindig előttem van.
19Sőt bevallom bűneimet, bánkódom vétkem miatt.
20De ellenségeim élnek, erősödnek; megsokasodtak hazug gyűlölőim,
21És a kik jóért roszszal fizetnek; ellenem törnek, a miért én jóra törekszem.
22Ne hagyj el Uram Istenem, ne távolodjál el tőlem!
23Siess segítségemre, oh Uram, én szabadítóm!

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző zsoltár Következő zsoltár


Facebook Twitter Google+ QR-kód PDF