Keresés a Bibliában

37 1Dávidé.
Ne bosszankodjál az elvetemültekre, ne irígykedjél a gonosztevőkre. (Péld 24,1) 2Mert hirtelen levágattatnak, mint a fű, s mint a gyönge növény elfonnyadnak. (Jób 22,16;20,5) 3Bízzál az Úrban és jót cselekedjél; e földön lakozzál és hűséggel élj. (Zsolt 125,1) 4Gyönyörködjél az Úrban, és megadja néked szíved kéréseit. (Péld 18,10) 5Hagyjad az Úrra a te útadat, és bízzál benne, majd ő teljesíti. (Zsolt 61,4) 6Felhozza a te igazságodat, mint a világosságot, és a te jogodat, miként a delet. (Ésa 58,8) 7Csillapodjál le az Úrban és várjad őt; ne bosszankodjál arra, a kinek útja szerencsés, se arra, a ki álnok tanácsokat követ. (Jób 31,24.25) 8Szünj meg a haragtól, hagyd el heveskedésedet; ne bosszankodjál, csak rosszra vinne! 9Mert az elvetemültek kivágattatnak; de a kik az Urat várják, öröklik a földet. (Jób 20,5-29) 10Egy kevés idő még és nincs gonosz; nézed a helyét és nincsen ott. 11A szelidek pedig öröklik a földet, és gyönyörködnek nagy békességben. (5Móz 28,1-13; Máté 5,5) 12Fondorkodik a gonosz az igaz ellen, és fogait csikorgatja rá: (Zsolt 42,2.3;27,4.5) 13Az Úr neveti őt, mert látja, hogy eljő az ő napja. (Zsolt 2,4) 14Fegyvert vonnak a gonoszok; felvonják ívöket, hogy a szegényt és nyomorultat elejtsék, és leöljék az igazán élőket; (Zsolt 69,17) 15De fegyverök saját szívökbe hat, és ívök eltörik. (Zsolt 146,2) 16Jobb a kevés az igaznak, mint a sok gonosznak az ő gazdagsága. (Péld 15,16.17) 17Mert a gonoszok karja eltörik, de az igazakat támogatja az Úr. (Zsolt 34,10-11; Péld 13,25) 18Jól tudja az Úr a feddhetetleneknek napjait, és hogy örökségök mindörökké meglesz. 19Nem szégyenülnek meg a veszedelmes időben, és jóllaknak az éhség napjaiban. (Zsolt 33,19) 20De a gonoszok elvesznek, és az Úrnak ellensége, mint a liget ékessége, elmúlik, füstként múlik el. (Jób 18,5-21) 21Kölcsön kér a gonosz és meg nem fizet, de az igaz irgalmas és adakozó. (5Móz 28,12; Jób 31,16-21) 22Mert a kiket ő megáld, öröklik a földet, és a kiket ő megátkoz, kivágattatnak azok. (Zsolt 18,1-3) 23Az Úr szilárdítja meg az igaz ember lépteit, és útját kedveli. (Zsolt 18,25.37;Zsolt 1,6) 24Ha elesik, nem terül el, mert az Úr támogatja kezével. (Péld 24,16.2Kor;4,8.9) 25Gyermek voltam, meg is vénhedtem, de nem láttam, hogy elhagyottá lett volna az igaz, a magzatja pedig kenyérkéregetővé. (Péld 10,3;13,23) 26Mindennapon irgalmatoskodik és kölcsön ad, és az ő magzatja áldott. (Jób 3,16-18; Zsolt 112,9) 27Kerüld a rosszat és jót cselekedjél, és megmaradsz mindörökké. (Péld 11,6; Ésa 1,16.17) 28Mert az Úr szereti az ítéletet, és el nem hagyja az ő kegyeseit; megőrzi őket mindörökké, a gonoszok magvát pedig kiirtja. (Jób 21,19) 29Az igazak öröklik a földet, és mindvégig rajta lakoznak. (Zsolt,37 11.) 30Bölcseséget beszél az igaznak szája, és a nyelve ítéletet szól. (Péld 6,15) 31Istenének törvénye van szívében, lépései nem ingadoznak. (Zsolt 1,2) 32Leselkedik a gonosz az igazra, és halálra keresi azt; (Zsolt 10,8-10) 33De az Úr nem hagyja azt annak kezében, sem nem kárhoztatja, mikor megítéltetik. (Zsolt 33,1) 34Várjad az Urat, őrizd meg az ő útját; és fölmagasztal téged, hogy örököld a földet; és meglátod, a mikor kiirtatnak a gonoszok. 35Láttam elhatalmasodni a gonoszt és szétterjeszkedett az, mint egy gazdag lombozatú vadfa; (Zsolt 48,2.3) 36De elmult és ímé nincsen! kerestem, de nem található. (Zsolt 49,13) 37Ügyelj a feddhetetlenre, nézd a becsületest, mert a jövendő a béke emberéé. (Zsolt 18,5;20,44) 38De a bűnösök mind elvesznek; a gonosznak vége pusztulás. (Jób 18,16.20) 39Az igazak segedelme pedig az Úrtól van; ő az ő erősségök a háborúság idején. (Zsolt 9,10) 40Megvédi őket az Úr és megszabadítja őket; megszabadítja őket a gonoszoktól és megsegíti őket, mert ő benne bíznak. (Jób 20,10; Zsolt 18,45)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző zsoltár Következő zsoltár