Keresés a Bibliában

37 (36). ZSOLTÁR. AZ IGAZ ÉS A BŰNÖS SORSA

37 1(Dávidtól.) Ne haragudj azokra, akik rosszat tesznek, ne irigyeld a gonosztevőket, 2mert mint a fű, hamar elhervadnak, és elszáradnak, mint a zöldellő növény. 3Remélj az Úrban és tedd a jót, akkor megmaradsz földeden és biztonságban élsz. 4Az Úrban leld örömed, s ő betölti szíved vágyait. 5Ajánld utadat az Úrnak, remélj benne, s ő irányít majd. 6Becsületed felragyogtatja, mint a napot, igazságodat, mint a fényes nappalt. 7Nyugodj meg az Úrban és remélj benne! Ne haragudj arra, kinek siker kíséri útját, az emberre, aki gonoszságot művel, 7hogy elpusztítsa a szegényt és a gyengét. 8Hagyd el a haragot és ne méltatlankodj, föl ne gerjedj, nehogy te vétkezzél! 9Nézd, a gonoszok eltűnnek, de akik az Úrban bíznak, birtokolják a földet. 10Egy kis idő még, s a gonosz nincs többé, keresed helyét, és sehol sem találod. 11A szelídek ellenben uralják a földet, és élvezik a béke teljességét. 12Az istentelen ártó tervet sző az igaz ellen, csikorgatja ellene a fogát. 13Az Úr azonban kineveti őt, mert látja már, amint napja kél. 14A bűnösök kardot rántanak s íjat feszítenek, hogy elpusztítsák azt, aki egyenes úton jár. 14 15De kardjuk saját szívükbe hatol, s nyilaikat széttördelik. 16Jobb a kevés, amit az igaz bír, mint a bűnös nagy gazdagsága. 17Mert a bűnös karja eltörik, ám az igazat az Úr támogatja. 18Az igazak életére gondja van az Úrnak, örökségük megmarad örökre. 19A csapás napjaiban nem vallanak szégyent, éhínségben táplálékhoz jutnak. 20Ám a gonoszoknak el kell pusztulniuk, az Úr ellenségei, mint a mezők virága, elhervadnak, s eltűnnek, akár a füst. 21Az istentelen kölcsönkér s nem adja meg, a jó megértéssel telve ajándékoz. 22Akiket megáld az Úr, birtokolják a földet, s akiket megátkoz, azok megsemmisülnek. 23Az Úr biztosítja az ember lépteit, akinek útjában tetszését leli. 24Ha megbotlik is, de nem esik el, mert az Úr megfogja kezét. 25Fiatal voltam, most öreg vagyok, de sohase láttam, hogy elhagyott lett az igaz vagy hogy gyermekei kenyeret koldultak. 26Ő mindig megértő és kész kölcsönadni, ezért gyermekei áldásban részesülnek. 27Hagyd el a rosszat és tedd a jót, akkor megmaradsz mindörökre. 28Mert az Úr az igazságosságot szereti és nem hagyja el soha szentjeit. Az álnokok örökre megsemmisülnek, a gonoszok nemzetsége elpusztul. 29Ám az igazak birtokolják a földet, és ott laknak mindörökre. 30Az igaznak szája bölcsességet szól, nyelve azt hirdeti, ami helyes. 31Istennek törvényét a szívében hordozza, ezért lépései nem ingadozók. 32A gonosz leselkedik az igazra, s annak elvesztésén fáradozik. 33De az Úr nem adja kezére, s nem találja bűnösnek, ha majd ítélőszéke elé áll. 34Bízzál az Úrban és kövesd az útját, 34ő megőriz a gonosztól s ő felemel, hogy tiéd legyen a föld, és elégtétellel lásd a gonosz pusztulását. 35Láttam a bűnöst: büszkén fennhéjázott, mint a Libanon cédrusa, fenn hordta a fejét. 36Ám, amikor újra arra jártam, nem volt többé, kerestem, de sehol sem találtam. 37Nézd az ártatlant, tekints az igazra, a békesség emberének új nemzedéke támad! 38A bűnösök ellenben elpusztulnak, a gonoszok hada elenyészik. 39Az igazaknak az Úr ad szabadulást, ő a védelmük a szükség idején. 40Segítőjük az Úr és szabadítójuk, és fenntartja éltüket, mivel nála keresnek menedéket. 40

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző zsoltár Következő zsoltár