Keresés a Bibliában

Ne irigyeld a bűnösök szerencséjét!

37 1Dávidé. Ne indulj haragra a gonoszok miatt, ne irigykedj a cselszövőkre! 2Mert hamar elhervadnak, mint a fű, elfonnyadnak, mint a zöld növények. 3Bízzál az ÚRban, és tégy jót, akkor az országban lakhatsz, és biztonságban élhetsz. 4Gyönyörködj az ÚRban, és megadja szíved kéréseit! 5Hagyd az ÚRra utadat, bízzál benne, mert ő munkálkodik: 6világossá teszi igazságodat, jogodra fényt derít. 7Légy csendben, és várj az ÚRra! Ne indulj fel, ha az alattomos embernek szerencsés az útja! 8Tégy le a haragról, hagyd a heveskedést, ne légy indulatos, mert az csak rosszra visz! 9Mert a gonoszok kipusztulnak, de akik az ÚRban reménykednek, azok öröklik a földet. 10Egy kis idő még, és eltűnik a bűnös, körülnézel, de nyomát sem találod. 11Az alázatosak öröklik a földet, és teljes békességet élveznek. 12Ármánykodik a bűnös az igaz ellen, és acsarkodik ellene. 13Az Úr nevet rajta, mert látja, hogy eljön majd a napja. 14Kardot rántanak a bűnösök, kifeszítik íjukat, hogy elejtsék az elesettet és szegényt, levágják az egyenes úton járókat. 15De kardjuk saját szívüket járja át, és íjaik összetörnek. 16Többet ér a kevés az igaznak, mint a gazdagság a sok bűnösnek. 17Mert a bűnösök karja összetörik, de az igazakat támogatja az ÚR. 18Ismeri az ÚR a feddhetetlenek életét, és örökségük megmarad örökké. 19Nem szégyenülnek meg a gonosz időben sem, jóllaknak az éhínség napjaiban is. 20De megsemmisülnek a bűnösök, elenyésznek az ÚR ellenségei, még ha olyanok is, mint a viruló rétek, füstként enyésznek el. 21Kölcsönt kér a bűnös, és nem adja vissza, de az igaz könyörületes és adakozó. 22Akiket megáld az ÚR, öröklik a földet, akiket megátkoz, elpusztulnak. 23Az ÚR irányítja annak az embernek a lépteit, akinek az útja tetszik neki. 24Ha elesik is, nem marad fekve, mert az ÚR kézen fogja. 25Gyermek voltam, meg is öregedtem, de nem láttam, hogy elhagyatottá lett az igaz, sem azt, hogy gyermeke koldussá vált. 26Mindenkor könyörül, és kölcsönad, gyermeke áldott lesz. 27Kerüld a rosszat, tégy jót, és itt lakhatsz mindvégig. 28Mert az ÚR szereti a jogosságot, és nem hagyja el híveit. Megőrzi őket mindenkor, a bűnösök utódait pedig kiirtja. 29Az igazak öröklik a földet, és ott laknak mindvégig. 30Bölcsen beszél az igaz ember szája, és a nyelve igazat mond. 31Isten törvénye van a szívében, nem ingadoznak léptei. 32Leselkedik a bűnös az igazra, és meg akarja ölni. 33De az ÚR nem hagyja, hogy kezébe kerüljön, és nem engedi, hogy bűnösként elítéljék. 34Reménykedj az ÚRban, maradj az ő útján! Ő felmagasztal, és öröklöd a földet; meglátod, hogy kiirtja a bűnösöket. 35Láttam egy erőszakos bűnöst: olyan volt, mint egy terebélyes zöldellő fa, 36de egyszer csak eltűnt, nem volt többé, kerestem, de nem lehetett megtalálni. 37Vigyázz, hogy feddhetetlen légy, ügyelj, hogy becsületes maradj, mert a jövő a béke emberéé! 38De a vétkesek mind megsemmisülnek, a bűnösök vége pusztulás. 39Az igazak segítséget kapnak az ÚRtól, erőt a szükség idején. 40Megsegíti az ÚR, megmenti őket, megmenti a bűnösöktől, megszabadítja őket, mert hozzá menekülnek.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző zsoltár Következő zsoltár