Keresés a Bibliában

22 1Az éneklőmesternek az ajjelethassakhar szerint; Dávid zsoltára.
2Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engemet? Távol van megtartásomtól jajgatásomnak szava.
3Én Istenem, kiáltok nappal, de nem hallgatsz meg; éjjel is és nincs nyugodalmam.
4Pedig te szent vagy, a ki Izráel dícséretei között lakozol.
5Benned bíztak atyáink; bíztak és te megszabadítottad őket.
6Hozzád kiáltottak és megmenekültek; benned bíztak és nem szégyenültek meg.
7De én féreg vagyok s nem férfiú; embereknek csúfja és a nép útálata.
8A kik engem látnak, mind csúfolkodnak rajtam, félrehúzzák ajkaikat és hajtogatják fejöket:
9Az Úrra bízta magát, mentse meg őt; szabadítsa meg őt, hiszen gyönyörködött benne!
10Mert te hoztál ki engem az anyám méhéből, és biztattál engem anyámnak emlőin.
11Születésem óta a te gondod voltam; anyám méhétől fogva te voltál Istenem.
12Ne légy messze tőlem, mert közel a nyomorúság, és nincs, a ki segítsen.
13Tulkok sokasága kerített be engem, körülfogtak engem Básán bikái.
14Feltátották rám szájokat, mint a ragadozó és ordító oroszlán.
15Mint a víz, úgy kiöntettem; csontjaim mind széthullottak; szívem olyan lett, mint a viasz, megolvadt belső részeim között.
16Erőm kiszáradt, mint cserép, nyelvem ínyemhez tapadt, és a halál porába fektetsz engemet.
17Mert ebek vettek körül engem, a gonoszok serege körülfogott; átlyukasztották kezeimet és lábaimat.
18Megszámlálhatnám minden csontomat, ők pedig csak néznek s bámulnak rám.
19Megosztoznak ruháimon, és köntösömre sorsot vetnek.
20De te, Uram, ne légy messze tőlem; én erősségem, siess segítségemre.
21Szabadítsd meg lelkemet a kardtól, s az én egyetlenemet a kutyák körmeiből.
22Ments meg engem az oroszlán torkából, és a bivalyok szarvai közül hallgass meg engem.
23Hadd hirdessem nevedet atyámfiainak, és dicsérjelek téged a gyülekezetben.
24Ti, a kik félitek az Urat, dicsérjétek őt! Jákób minden ivadékai dicsőítsétek őt, és féljétek őt Izráel minden magzata!
25Mert nem veti meg és nem útálja meg a szegény nyomorúságát; és nem rejti el az ő orczáját előle, és mikor kiált hozzá, meghallgatja.
26Felőled lesz dicséretem a nagy gyülekezetben. Az én fogadásaimat megadom azok előtt, a kik félik őt.
27Esznek a nyomorultak és megelégesznek, dicsérik az Urat, a kik őt keresik. Éljen szívetek örökké!
28Megemlékeznek és megtérnek az Úrhoz a föld minden határai, és leborul előtted a pogányok minden nemzetsége.
29Mert az Úré a királyi hatalom, uralkodik a pogányokon is.
30Esznek és leborulnak a föld gazdagai mind; ő előtte hajtanak térdet, a kik a porba hullanak, és a ki életben nem tarthatja lelkét.
31Őt szolgálják a fiak, az Úrról beszélnek az utódoknak.
32Eljőnek s hirdetik az ő igazságát az ő utánok való népnek, hogy ezt cselekedte!

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző zsoltár Következő zsoltár


Facebook Twitter Google+ QR-kód PDF