Keresés a Bibliában

21 1Az éneklőmesternek; Dávid zsoltára. (2Sám 23,1) 2Uram, a te erősségedben örül a király, és a te segítségedben felette örvendez. (Zsolt 13,6;18,2-51) 3Szívének kivánságát megadtad néki; és ajkainak kérését nem tagadtad meg. Szela. (Zsolt 20,5) 4Sőt eléje vitted javaidnak áldásait; szín-arany koronát tettél fejére. (Zsolt 132,18) 5Életet kért tőled: adtál néki hosszú időt, örökkévalót és végtelent. (Zsolt 61,7.8; Ésa 38,1-5) 6Nagy az ő dicsősége a te segítséged által; fényt és méltóságot adtál reája. (2Sám 8,13) 7Sőt áldássá tetted őt örökké, megvidámítottad őt színed örömével. (Zsolt 139,4) 8Bizony a király bízik az Úrban, és nem inog meg, mert vele a Magasságosnak kegyelme. (Zsolt 18,23-25) 9Megtalálja kezed minden ellenségedet; jobbod megtalálja gyűlölőidet. (Zsolt 2,9) 10Tüzes kemenczévé teszed őket megjelenésed idején; az Úr az ő haragjában elnyeli őket és tűz emészti meg őket. (Zsolt 18,9) 11Gyümölcsüket kiveszted e földről, és magvokat az emberek fiai közül. (Zsolt 109,13; Ésa 14,20) 12Mert gonoszságot terveztek ellened, csalárdságot gondoltak, de nem vihetik ki; (Zsolt 2,1-4) 13Mert meghátráltatod őket, íved húrjait arczuknak feszíted. (1Krón 25,1;26,1) 14Emelkedjél fel Uram, a te erőddel, hadd énekeljünk, hadd zengedezzük hatalmadat!

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző zsoltár Következő zsoltár