Keresés a Bibliában

21 1Az éneklőmesternek; Dávid zsoltára.
2Uram, a te erősségedben örül a király, és a te segítségedben felette örvendez.
3Szívének kivánságát megadtad néki; és ajkainak kérését nem tagadtad meg. Szela.
4Sőt eléje vitted javaidnak áldásait; szín-arany koronát tettél fejére.
5Életet kért tőled: adtál néki hosszú időt, örökkévalót és végtelent.
6Nagy az ő dicsősége a te segítséged által; fényt és méltóságot adtál reája.
7Sőt áldássá tetted őt örökké, megvidámítottad őt színed örömével.
8Bizony a király bízik az Úrban, és nem inog meg, mert vele a Magasságosnak kegyelme.
9Megtalálja kezed minden ellenségedet; jobbod megtalálja gyűlölőidet.
10Tüzes kemenczévé teszed őket megjelenésed idején; az Úr az ő haragjában elnyeli őket és tűz emészti meg őket.
11Gyümölcsüket kiveszted e földről, és magvokat az emberek fiai közül.
12Mert gonoszságot terveztek ellened, csalárdságot gondoltak, de nem vihetik ki;
13Mert meghátráltatod őket, íved húrjait arczuknak feszíted.
14Emelkedjél fel Uram, a te erőddel, hadd énekeljünk, hadd zengedezzük hatalmadat!

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző zsoltár Következő zsoltár


Facebook Twitter Google+ QR-kód PDF