Keresés a Bibliában

23 1Dávid zsoltára.
Az Úr az én pásztorom; nem szűkölködöm. (Zsolt 80,2; Ján 10,11; Jel 7,16.17) 2Fűves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem. (Zsolt 132,8.4Móz;10,35.2Sám;6,15.16) 3Lelkemet megvidámítja, az igazság ösvényein vezet engem az ő nevéért. (Jer 31,35) 4Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy; a te veszsződ és botod, azok vigasztalnak engem. (Zsolt 3,6.7;49,16;86,13) 5Asztalt terítesz nékem az én ellenségeim előtt; elárasztod fejem olajjal; csordultig van a poharam. (Zsolt 92,11) 6Bizonyára jóságod és kegyelmed követnek engem életem minden napján, s az Úr házában lakozom hosszú ideig. (Zsolt 27,4)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző zsoltár Következő zsoltár