Keresés a Bibliában

144 1Dávidé.
Áldott az Úr, az én kőváram, a ki hadakozásra tanítja kezemet, s viadalra az én ujjaimat. (2Sám 22,2.47;Zsolt 18,33-41) 2Jóltevőm és megoltalmazóm, mentőváram és szabadítóm nékem; paizsom, és az, a kiben én bízom: ő veti alám népemet. (2Sám 22,44) 3Uram! Micsoda az ember, hogy tudsz felőle, és az embernek fia, hogy gondod van reá? (Zsolt 8,5) 4Olyan az ember, mint a lehellet; napjai, mint az átfutó árnyék. (Zsolt 39,6;Jób 14,1.2) 5Uram, hajlítsd meg egeidet és szállja alá; illesd meg a hegyeket, hogy füstölögjenek! (Zsolt 18,8-15; Ésa 64,1-3) 6Lövelj villámot és hányd szerte őket; bocsásd ki nyilaidat és vedd el eszöket. 7Nyújtsd le kezeidet a magasból; ragadj ki és ments meg engem a nagy vizekből, az idegen-fiak kezéből; (Zsolt 18,17.18;69,2.15) 8A kiknek szájok hazugságot beszél, s jobb kezök a hamisság jobb keze. (1Pét 4,17.18) 9Isten! Új éneket éneklek néked; tízhúrú hangszerrel zengedezlek téged; (Zsolt 33,2.4) 10Ki segítséget ád a királyoknak, s megmenti Dávidot, az ő szolgáját a gonosz szablyától. (Zsolt 18,1; Péld 21,31) 11Ragadj ki és ments meg engem az idegen-fiak kezéből, a kiknek szájok hazugságot beszél, s jobbkezök a hamisság jobbkeze. (Jób 18,5-20;Jób 8,16.17) 12Hogy fiaink olyanok legyenek, mint a plánták, nagyokká nőve ifjú korukban; leányaink, mint a templom mintájára kifaragott oszlopok. (Zsolt 31,10-29) 13Legyenek telve tárházaink, eledelt eledelre szolgáltassanak; juhaink százszorosodjanak, ezerszeresedjenek a mi legelőinken. (5Móz 28,4-11; Zsolt 65,12-14) 14Ökreink megrakodva legyenek; sem betörés, sem kirohanás, sem kiáltozás ne legyen a mi utczáinkon. (Zsolt 1,11) 15Boldog nép az, a melynek így van dolga; boldog nép az, a melynek az Úr az ő Istene. (Zsolt 33,12)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző zsoltár Következő zsoltár