Keresés a Bibliában

143 1Dávid zsoltára.
Uram, hallgasd meg könyörgésemet, figyelmezzél imádságomra; hűséged és igazságod szerint hallgass meg engemet. (2Sám 23,1;Zsolt 50,15) 2Ne szállj perbe a te szolgáddal, mert egy élő sem igaz előtted! (Jób 9,2.3) 3Ímé, ellenség üldözi lelkemet, a földhöz paskolja éltemet; betaszít engem a sötétségbe a milyen a régen megholtaké! (1Sám 23,7.8;24,3) 4Elcsügged bennem a lelkem, felháborodik bennem a szívem! (1Sám 26,19;27,1.2) 5Megemlékezem a régi időkről, elgondolom minden te dolgodat; kezed munkáiról elmélkedem. (Zsolt 78,12-27;119,52) 6Feléd terjesztgetem kezeimet; lelkem, mint szomjú föld, úgy eped utánad. Szela. (Zsolt 63,20) 7Siess, hallgass meg engem Uram! Elfogyatkozik az én lelkem. Ne rejtsd el orczádat előlem, hogy ne legyek hasonló a sírba szállókhoz. (Zsolt 28,1) 8Korán hallasd velem kegyelmedet, mert bízom benned! Mutasd meg nékem az útat, melyen járjak, mert hozzád emelem lelkemet! (Zsolt,143 9.) 9Szabadíts meg engem ellenségeimtől, Uram; hozzád menekülök! (1Sám 26,10.11) 10Taníts meg engem a te akaratodat teljesítenem, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen engem az egyenes földön. (Zsolt 25,4) 11Eleveníts meg engem, Uram, a te nevedért; vidd ki lelkemet a nyomorúságból a te igazságodért! (Róm 2,6-11) 12És kegyelmedből rontsd meg ellenségeimet, és veszítsd el mindazokat, a kik szorongatják lelkemet; mert szolgád vagyok. (Zsolt 10,23)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző zsoltár Következő zsoltár