Keresés a Bibliában

145 1Dávid dicsérő éneke.
Magasztallak téged, Istenem, királyom, és áldom nevedet örökkön örökké! 2Minden napon áldalak téged, és dicsérem neved örökkön örökké! (Zsolt 69,31.32) 3Nagy az Úr és igen dicséretes, és az ő nagysága megfoghatatlan. (5Móz 25,4) 4Nemzedék nemzedéknek dícséri műveidet, s jelentgeti a te hatalmasságodat. (Zsolt 78,4.5) 5A te méltóságod dicső fényéről, és csodálatos dolgaidról elmélkedem. (Zsolt 78,12-27) 6Rettenetes voltod hatalmát beszélik, és én a te nagyságos dolgaidat hirdetem. (Zsolt 41,7;52,4) 7A te nagy jóságod emlékeiről áradoznak, és a te igazságodnak örvendeznek. (Zsolt 13,3; Zsolt 34,13-16) 8Irgalmas és könyörületes az Úr, késedelmes a haragra és nagy kegyelmű. (Zsolt 86,15) 9Jó az Úr mindenki iránt, és könyörületes minden teremtményéhez. 10Dicsér téged, Uram minden teremtményed és áldanak téged a te kegyeltjeid. (Zsolt 14,5) 11Országodnak dicsőségéről szólnak, és a te hatalmadat beszélik. (Zsolt,145 12. Zsolt. 52,4.) 12Hogy tudtul adják az ember fiainak az ő hatalmát, és az ő országának fényes dicsőségét. (Zsolt,145 5.) 13A te országod örökre fennálló ország, és a te uralkodásod nemzedékről nemzedékre. (Zsolt,145 5.) 14Az Úr megtámogat minden elesendőt, és felegyenesít minden meggörnyedtet. (Zsolt 146,8) 15Mindenki szemei te reád vigyáznak, és te idejében megadod eledelöket. (Zsolt 104,25-27) 16Megnyitod a te kezedet, és megelégítesz minden élőt ingyen. (Zsolt 15,2) 17Igaz az Úr minden ő útában, és minden dolgában kegyelmes. (5Móz 32,4; Jel 15,3) 18Közel van az Úr minden őt hívóhoz; mindenkihez, a ki hűséggel hívja őt. (Zsolt 34,19;50,51) 19Beteljesíti az őt félőknek kivánságát; kiáltásukat meghallgatja és megsegíti őket. (Péld 10,24) 20Megőrzi az Úr mindazokat, a kik őt szeretik; de a gonoszokat mind megsemmisíti. (Zsolt 19,15) 21Az Úr dicséretét beszélje ajkam, és az ő szent nevét áldja minden test örökkön örökké! (Zsolt 65,3)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző zsoltár Következő zsoltár