Keresés a Bibliában

141 1Dávid zsoltára.
Uram! hívlak téged: siess én hozzám; figyelmezz szavamra, mikor hívlak téged. 2Mint jóillatú füst jusson elődbe imádságom, s kezem felemelése estvéli áldozat legyen. (2Móz 30,7.9;Zsolt 134,2) 3Tégy Uram závárt az én szájamra; őriztessed az én ajkaim nyílását! (Zsolt 39,2) 4Ne engedd szívemet rosszra hajlani, hogy istentelenül ne cselekedjem a gonosztevő emberekkel egybe; és ne egyem azoknak kedvelt ételéből! (Zsolt 119,36) 5Ha igaz fedd engem: jól van az; ha dorgál engem: mintha fejem kenné. Nem vonakodik fejem, sőt még imádkozom is értök nyavalyájokban. (Péld 10,20) 6Ha sziklához paskoltatnak az ő bíráik, akkor hallgatják az én beszédeimet, mert gyönyörűségesek. 7Mint a ki a földet vágja és hányja, úgy szóratnak szét csontjaik a Seol torkában. (Zsolt 88,6.7; Ésa 27,19) 8De az én szemeim, Uram Isten, rajtad csüggenek; hozzád folyamodom: ne oltsd el életemet! (Zsolt 123,2) 9Őrizz meg a tőrtől, a mit elém hánytak, és a gonosztevőknek hálóitól! (Zsolt 140,6) 10Essenek az álnokok saját tőreikbe; míg én egyben általmegyek! (Zsolt 7,17)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző zsoltár Következő zsoltár