Keresés a Bibliában

141

1Dávid zsoltára.
Uram, hozzád kiáltok, siess hozzám,
figyelj szavamra, amikor hozzád kiáltok!

2Szálljon illatáldozatként színed elé imádságom,
és kezem fölemelése legyen olyan, mint az esti áldozat.

3Tégy Uram lakatot a számra,
ajkam ajtajára reteszt.

4Ne engedd, hogy szívem gonosz szavakra hajoljon,
bűnös mesterkedésekre,
a gonoszat cselekvőkkel együtt;
Részem se legyen abban, amit ők szeretnek.

5Ám feddjen meg irgalomból az igaz és korholjon engem;
De a bűnös olaja ne kenje meg a fejem,
mert gonoszságuk ellen imádkozom.

6Ha majd bíráik kemény kézbe kerülnek,
meghallják szavaimat, mert azok hathatósak.

7Mint a földből kiszántott és széthasított rögök,
úgy hullanak csontjaik az alvilág torkába.

8Uram, Uram, a szemem rád tekint,
tebenned remélek, ne vedd el életem!

9Őrizz meg engem a tőrtől, amit nekem vetettek,
a gonosztevők kelepcéitől!

10A bűnösök a saját hálójukba esnek,
de én átmegyek rajta!

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

141,1 Egyéni könyörgő imája, késő fogság utáni.

141,1 A zsoltáros Istent hívja, esti imáját, mint áldozatot ajánlja fel.

141,6 A szövege értelme nem világos. Lehetséges, hogy a bizonyosságot fejezi ki: a bűnösök (a másvilágon) isteni ítélet alá kerülnek.

Előző zsoltár Következő zsoltár