Keresés a Bibliában

132 1Grádicsok éneke.
Emlékezzél meg, Uram, Dávid minden nyomorúságáról; 2A ki megesküdt az Úrnak, fogadást tőn a Jákób Istenének: 3Nem megyek be sátoros házamba, nem hágok fel háló-nyoszolyámba; 4Nem bocsátok álmot szemeimre s pilláimra szendert; 5Míg helyet nem találok az Úrnak, Jákób Istenének hajlékot! (1Krón 28,2.3;29,3) 6Ímé, hallottunk róla Efratában; rátaláltunk Jaar térségein: (Zsolt 3,3.23.24) 7Hadd menjünk be az ő hajlékaiba, boruljunk le lábainak zsámolyához! (Zsolt 99,5) 8Indulj Uram, a te nyugvóhelyedre: te és a te hatalmadnak ládája! (4Móz 10,35) 9Papjaid öltözködjenek igazságba, kegyeltjeid pedig örvendezzenek! 10Dávidért, a te szolgádért, ne fordulj el felkented színétől! (1Kir 11,12.2Kir;19,34) 11Hűséget esküdött az Úr Dávidnak, nem tér el attól: Ágyékod gyümölcsét ültetem székedbe; (2Sám 7,12-16) 12Ha megtartják fiaid szövetségemet és bizonyságomat, a melyekre megtanítom őket, fiaik is mindörökké székedben ülnek. 13Mert a Siont választotta ki az Úr, azt szerette meg magának lakhelyül: (1Krón 21,26;22,1.2) 14Ez lesz nyugovóhelyem örökre; itt lakozom, mert ezt szeretem; (1Kir 6,12.13;9,3) 15Eleséggel megáldom gazdagon, szegényeit jóltartom kenyérrel; 16Papjait meg felruházom szabadítással, és vígan örvendeznek kegyeltjei. (2Krón 6,41) 17Megnövesztem ott Dávidnak hatalmát, szövétneket szerzek az én felkentemnek. (Zsolt,132 11. 12. 1 Kir. 11,36.) 18Ellenségeire szégyent borítok, rajta pedig koronája ragyog. (Zsolt 18,38-43;21,4.6)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző zsoltár Következő zsoltár