Keresés a Bibliában

133 1Grádicsok éneke Dávidtól. Ímé, mily jó és mily gyönyörűséges, a mikor együtt lakoznak az atyafiak! 2Mint a drága olaj a fejen, a mely aláfoly a szakállon, az Áron szakállán; a mely lefoly köntöse prémjére; (2Móz 30,23-33) 3Mint a Hermon harmatja, a mely leszáll Sion hegyeire. Csak oda küld áldást az Úr és életet örökké! (Én 4,8)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző zsoltár Következő zsoltár