Keresés a Bibliában

131 1Grádicsok éneke; Dávidtól. Uram, nem fuvalkodott fel az én szívem, szemeim sem láttak magasra, és nem jártam nagy dolgok után, erőmet haladó csodadolgok után; (Zsolt 35,19) 2Sőt lecsendesítém és elnémítám lelkemet. A milyen az elválasztott gyermek az anyjánál; mint az elválasztott gyermek, olyan bennem az én lelkem. 3Bízzál Izráel az Úrban mostantól fogva mindörökké! (Zsolt 115,9)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző zsoltár Következő zsoltár